Nieuws

 • Vaststelling DBBC omzet over 2016 (inclusief afrekening gemiddelde dagprijzen)

  Op korte termijn start de divisie ForZo/JJI met de vaststelling van de DBBC omzet met betrekking tot contractjaar 2016. Alle DBBC zorgaanbieders ontvangen hierover uiterlijk 31 december 2019 een vaststellingsbrief. Om de omzet met betrekking tot contractjaar 2016 te kunnen vaststellen, is het van belang dat alle DBBC-trajecten met betrekking tot het contractjaar 2016 aan de divisie ForZo/JJI...

  Nieuwsbericht
  30-09-2019
 • Open House House Forensische Zorg gepubliceerd

  Zojuist is op Tenderned de Open House procedure Forensische Zorg 2020 gepubliceerd en beschikbaar gekomen via CTM. Dat is de inkoopprocedure t.b.v. de Overige Forensische Zorg en tbs-FPK zorg vanaf 1 januari 2020. Op Tenderned vindt u de link naar CTM waar u zich digitaal kunt inschrijven. Op CTM vindt u ook het Toetredingsdocument en alle relevante bijlagen. In het Toetredingsdocument vindt u...

  Nieuwsbericht
  20-09-2019
 • Nieuw Handboek Forensische zorg

  Vandaag is op de website een geactualiseerde versie van het Handboek Forensische Zorg geplaatst. Hierin zijn onder andere de noodzakelijke aanpassingen in het kader van de invoering van de Wet Forensische Zorg doorgevoerd. Het Handboek is tot stand gekomen in samenwerking met betrokken ketenpartners.

  Nieuwsbericht
  20-09-2019
 • Uitnodiging Conferentie forensische zorg

  Op 26 september wordt de Conferentie ‘Veiligheid door Zorg’ georganiseerd. Bijgaand vindt u de uitnodiging met een link naar het inschrijfformulier. Geachte heer, mevrouw, De forensische zorgsector staat voor kwalitatief goede zorg én de veiligheid van patiënten, medewerkers en de samenleving. Continu wordt gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering. Binnen de forensische zorg heeft u wellicht...

  Nieuwsbericht
  17-09-2019
 • Aankondiging financiële bijeenkomst

  De divisie ForZo/JJI is voornemens om op dinsdag 15 oktober as. een financiële bijeenkomst te verzorgen. Wij willen hiervoor graag vooraf de belangstelling peilen. Wilt u aan de divisie ForZo/JJI aangeven of u hiervoor belangstelling hebt. U kunt uiterlijk tot woensdag 25 september reageren via het volgende e-mailadres: BedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl. Na een inventarisatie worden de locatie...

  Nieuwsbericht
  17-09-2019
 • Wijziging proces aanlevering Q2 ook van toepassing voor Q3 (alleen DBBC)

  De mogelijkheid die DBBC zorgaanbieders hebben gekregen om de tussentijdse verantwoording Q2 eerder aan te leveren, geldt ook voor de tussentijdse aanlevering Q3 . Iedere DBBC zorgaanbieder krijgt de mogelijkheid om zijn tussentijdse DBBC verantwoording voor 17 oktober aan te leveren. Dit is eerder dan in de tijdsplanning van de handleiding Bekostiging en Verantwoording is opgenomen. De divisie...

  Nieuwsbericht
  17-09-2019
 • Vaststelling efficiencykorting DBBC 2015/2016

  De Divisie ForZo/JJI gaat op korte termijn het bedrag bepalen van de efficiencykorting over het deel van de DBBC’s die in 2015 gestart zijn en doorlopen naar zorgjaar 2016. Hierover ontvangen de zorgaanbieders met een DBBC-contract uiterlijk 31 oktober a.s. separaat een brief via FORZA. In de ‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017’ is met GGZ Nederland afgesproken om de bezuiniging...

  Nieuwsbericht
  09-09-2019
 • Planning Verdiepingsdiagnostiek en VPT

  De planning voor de SAS-procedures is aangepast. De gewijzigde planning vindt u hieronder terug. Omschrijving Datum Publicatie aanbestedingsdocument + bijlagen 2020 Dinsdag 1 oktober 2019 Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. het beschrijvend document 2020-2021 Dinsdag 15 oktober 2019 om uiterlijk 12.00 uur Schriftelijke beantwoording van vragen (publicatie Nota van Inlichtingen op...

  Nieuwsbericht
  09-09-2019
 • Uitkomst belangstellingsregistratie VPT

  Op 15 mei 2019 hebben wij u uitgenodigd kenbaar te maken of uw belangstelling heeft in deelname aan het zorgexperiment Volledig Pakket Thuis. Op grond van de binnengekomen reacties, is gebleken dat er grote belangstelling is. Een mooie mix van ruim 51 zorginstellingen (grote GGz-instellingen en instellingen voor Beschermd en Begeleid Wonen) door geheel Nederland.   Noord Nederland Midden...

  Nieuwsbericht
  20-08-2019
 • Publicatie berichtenstandaard ten behoeve van DBBC verantwoording 2020

  Per 1 januari 2020 is het niet langer mogelijk de financiële verantwoording  via het portaal FORZA in te dienen. Alleen voor de afwikkeling van de eindverantwoordingen 2019 blijft deze mogelijkheid bestaan. De door de zorgaanbieder gerealiseerde DBBC-productie verloopt met ingang van de eerste verantwoording  van 2020 via het Berichtenverkeer van VeCoZo. Deze manier van informatie uitwisseling...

  Nieuwsbericht
  31-07-2019

Pagina's