Start facturatie voor 2024

Alle zorgaanbieders waarvan de tarieven zijn gepubliceerd in CTM kunnen vanaf 1 februari starten met factureren voor 2024.

De systemen zijn hierop ingericht en de benodigde technische aanpassingen zijn uitgevoerd. Het factuurreferentienummer en de tarieven voor 2024 zijn te vinden in CTM.

Bij de facturatie van ZZP/EP/VPT prestaties welke geleverd zijn vanaf 01-01-2024 moet gebruik worden gemaakt van de nieuwe, door de NZa vastgestelde, prestatiecodes. Deze prestatiecodes zijn opgenomen in het tarievenoverzicht 2024.

Indien tarieven nog niet beschikbaar zijn in CTM, ontvangen  zorgaanbieders een separaat bericht op het moment dat zij kunnen gaan factureren.

Voor vragen kunnen zorgaanbieders  contact opnemen met hun financieel accountmanager van de divisie ForZo/JJI.