Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2023 en vragenlijst AO/IC 2023

De divisie ForZo/JJI heeft het Accountantsprotocol ZZP, EP & VPT en het Accountantsprotocol genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie voor het boekjaar 2023 gepubliceerd. Opnieuw is besloten om voor het verantwoordingsjaar 2023 geen accountantsprotocol ZPM op te stellen

Dit houdt in dat de zorgaanbieders over de ZPM-productie 2023 geen controleverklaring en geen vragenlijst Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) hoeven aan te leveren. Voor de ZZP/EP/VPT-productie 2023 is de vragenlijst onderdeel van het accountantsprotocol en geldt de aanleveringsverplichting wel. De invulversie van de vragenlijst is op te vragen bij de financieel accountmanager.  

De deadline voor het accountantsprotocol ZZP, EP & VPT is, in tegenstelling tot afgelopen jaar, weer gewijzigd naar 31 mei 2024. Voor het accountantsprotocol van de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie blijft de deadline staan op 31 mei 2024.

De accountantsprotocollen zijn beoordeeld en uitvoerbaar bevonden door de vertegenwoordigers uit het accountantsveld (Coziek en COPRO).