Kwaliteitsverslag 2024

Zoals beschreven in het Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) pijler 5, kwaliteitsaspect 7.1.2.d, leveren zorgaanbieders jaarlijks het kwaliteitsverslag uiterlijk op 31 mei aan. Net als afgelopen jaar, is er vanaf 1 april 2024 tot en met 31 mei 2024 de gelegenheid het kwaliteitsverslag over het jaar 2023 aan te leveren via CTM.

Inhoud kwaliteitsverslag

In de kwaliteitsverslagen die in 2023 zijn aangeleverd, maakten niet alle organisaties voldoende transparant waar ze staan met betrekking tot de implementatie van de kwaliteitsaspecten (pijler 5, kwaliteitsaspect 7.1.2.a.). Dit maakt het voor de divisie ForZo/JJI lastig een goed beeld te krijgen van de stand van zaken omtrent de implementatie van het KKFZ bij alle zorgaanbieders. Daarom het verzoek om hier in komend kwaliteitsverslag meer aandacht voor te hebben.

  • Onder pijler 5, kwaliteitsaspect 7.1.2.c staat concreet benoemd welke onderdelen (minimaal) herkenbaar en expliciet beschreven moeten worden in het kwaliteitsverslag. Dit geldt ook voor kwaliteitsverslagen die geïntegreerd worden in andere kwaliteits- of jaarverslagen.

Handreiking

De Handreiking Kwaliteitsverslag KKFZ geeft zorgaanbieders houvast om te kunnen voldoen aan bovengenoemd (dringend) verzoek om herkenbaar en expliciet de onderdelen van het KKFZ te benoemen. De Handreiking Kwaliteitsverslag KKFZ is te vinden op de website van de forensische zorg (https://www.forensischezorg.nl/kader/documenten/instructies/2022/03/09/handreiking-kwaliteitsverslag-kkfz).

Thema’s

Het KKFZ bestaat uit vijf pijlers. De pijlers zijn uitgewerkt in 27 kwaliteitsaspecten. Als ondersteuning aan de implementatie van het KKFZ zijn veertien thema’s opgesteld die over de verschillende jaren (2022 – 2028) gepland staan. Deze helpen om het Kwaliteitskader geleidelijk in te voeren. De divisie ForZo/JJI vraagt zorgaanbieders om in het komend kwaliteitsverslag tevens een reflectie op de thema’s voor 2024 op te nemen.

De thema’s voor 2024 zijn:

  • Risicogestuurde behandeling/begeleiding (pijler 1)
  • Vakbekwaamheid/bevoegdheid (pijler 2)
  • Samenwerking in de keten (pijler 4)

Meer informatie over de thema’s is te vinden op: https://kwaliteitskaderfz.nl/wat-is-het/14-themas

Format kwaliteitsverslag door het EFP

Het EFP heeft naar aanleiding van de opgehaalde informatie over het afgelopen jaar een format voor het kwaliteitsverslag opgesteld. Dit format bevat alle relevante onderdelen om volgens het KKFZ pijler 5 het kwaliteitsverslag op te stellen. Zie hiervoor: https://kwaliteitskaderfz.nl/aan-de-slag
 

Best Practices

Tijdens de regiosessies op 4 december 2023 is uitgebreid gesproken over best practices over het schrijven van het kwaliteitsverslag. Tevens staan op de website https://kwaliteitskaderfz.nl/goede-voorbeelden?query=&pillars%5B%5D=17 goede voorbeelden omtrent pijler 5 van het KKFZ. Deze dienen ter infspiratie voor het schrijven van het volgend kwaliteitsverslag.

Informatiesessie

Wanneer er behoefte is aan een extra online informatiesessie over het schrijven van het kwaliteitsverslag, dan kunnen zorgaanbieders zich aanmelden via: forzojji@dji.minjus.nl De online informatiesessie vindt plaats op maandag 25 maart om 15.00 uur.