Start gegevens uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2023

Op vrijdag 15 maart aanstaande wordt de vragenlijst opengesteld voor zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2023 moeten verantwoorden. Dit vindt plaats in CTM. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in oktober 2022 geïnformeerd.

Hieronder de belangrijkste informatie over de eerste aanlevering van de PI FP.

Let op: voor de definitieve aanlevering is het aanleveren van een RvFB verplicht (voor de financieel genormeerde indicatoren).

1. Start gegevensuitvraag

Het proces rondom de tweede aanlevering over verslagjaar 2023 is als volgt:

  • Opening portaal tweede aanlevering: 15 maart 2024 om 00:00 uur
  • Eerste sluiting portaal: 19 april 2024 om 23:59 uur
  • Schoningsfase: 19 april 2024 - 2 mei 2024
  • Definitieve sluiting portaal tweede aanlevering: 31 mei 2024 om 23:59 uur

Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren.
 

2. Gebruik van KNAPP voor inhoudelijke vragen

Net zoals vorig jaar kunnen vragen en onduidelijkheden van inhoudelijke aard gesteld worden via KNAPP. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP (groep Forensische PI’s) worden door het EFP beantwoord.

Als het EFP een vraag niet kan beantwoorden, wordt deze vraag voorgelegd aan de voorbereidingsgroep doorontwikkeling PI FP. Indien een zorgaanbieder nog geen lid is van KNAPP, is het mogelijk zich te registreren via: https://efp.nl/knapp-registreren. Na registratie kan hij/zij lid worden van de groep “Forensische Pi’s” waarin het mogelijk is vragen te stellen en eerder gestelde vragen terug te lezen.

3. Technische ondersteuning CTM

Voor technische vragen over CTM kunnen zorgaanbieders contact opnemen met de helpdesk van CTM. De helpdesk is te bereiken via helpdesk@ctmsolution.nl of op 020-6708500.