Home

Een nieuwe website over en voor de forensische zorg!

In de forensische zorg wordt gebalanceerd tussen de juiste combinatie van zorg en eventuele beveiliging. Forensische zorg kent verschillende vormen van zorg, te weten: klinische, verblijfs- en ambulante zorg.

Naast de zorgverlening is de passende beveiliging van belang in de forensische zorg. Het niveau van de beveiliging verschilt per instelling. Beveiligingsmaatregelen hebben betrekking op de vaardigheden van het personeel, de organisatie, het gebouw, de omheining en de elektronica, zoals camera’s en detectieapparatuur.