Nieuwe prestatiecodelijst voor ZZP/EP/VPT 2024

In de nieuwsflits van 31-01-2024 stond informatie over de start van de facturatie over 2024. Uit de ontvangst van de eerste facturen betreffende ZZP/EP/VPT zorg blijkt dat daarbij merendeels nog de oude (2023) prestatiecodes worden gebruikt.

Vektis heeft gemeld dat op 06-02-2024 publicatie  van de prestatiecodes 2024 heeft plaatsgevonden. Bij facturatie van in 2024 geleverde ZZP/EP/VPT zorg moeten zorgaanbieders deze codelijst gebruiken.