ZPM-verantwoording Q1 2024 deadline 26 april 2024 (geen ZZP/EP/VPT)

De divisie ForZo/JJI heeft op dit moment geen zicht op de uitputting van het macrokader. Dat komt omdat de ZPM-declaraties over het eerste kwartaal 2024 nog beperkt zijn ontvangen.
Om inzicht te krijgen in de geleverde zorg over het eerste kwartaal 2024, verzoekt de divisie Forzo/JJI alle zorgaanbieders die ZPM zorg leveren de productie Q1 -2024 aan te leveren. Het uploaden kan vanaf 2 april.

De Uniforme Productie Monitor (UPM) Q1 die zorgaanbieders moeten gebruiken, wordt separaat gemaild.

Ieder perceel moet met het daarbijhorende factuurreferentienummer afzonderlijk worden ingevuld en worden geüpload in Fizza. De ZPM-verantwoordingen Q1 moeten uiterlijk vrijdag 26 april volledig zijn ingevuld en in Fizza zijn geüpload in de Q1 2024 zaak.

Mocht er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun financieel contactpersoon bij de divisie ForZo/JJI.