Declaraties 2023

Declaraties van de forensische zorg over het afgelopen jaar moeten bij de divisie ForZo/JJI jaarlijks uiterlijk op 31 maart zijn ingediend én goedgekeurd.  Door de overgang van DBBC’s naar ZPM is voor de declaraties 2022 eenmalig een uitzondering gemaakt. Inmiddels zijn deze opstartproblemen opgelost.

Voor de declaraties ZZP/EP/VPT 2023 en ZPM 2023 geldt een indieningstermijn van uiterlijk 31 maart 2024

Alle declaraties ZPM en ZZP/EP/VPT over 2023 (inclusief correcties) moeten uiterlijk 31 maart 2024 door de divisie ForZo/JJI zijn ontvangen én goedgekeurd. Zie hiervoor ook het declaratieprotocol Forensische Zorg voor ZPM Declaratieprotocol Zorgprestatiemodel en ZZP’s en Extramurale Parameters  Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en Extramurale Parameters 2023 Mochten er nog problemen zijn met declaraties van 2023 dan kunnen zorgaanbieders hierover met hun financieel accountmanager contact opnemen.