Controleplan Forensische Zorg 2024

Het Controleplan Forensische Zorg 2024 is door de divisie ForZo/JJI gepubliceerd op de website. Dit document beschrijft op welke wijze ForZo/JJI invulling geeft aan haar verantwoordelijkheid om controles uit te voeren richting de zorgaanbieders/opdrachtnemers.

Landelijke Risicolijst Forensische Zorg 2024

De landelijke risicolijst 2024 is door de divisie ForZo/JJI gepubliceerd op de website. Bij het herzien van de risicolijst is, conform voorgaande jaren, de V&C lijst uit het landelijke programma ZPM vertaald tot een uniforme lijst met rechtmatigheidsrisico’s op het gebied van ZPM, ZZP, EP en VPT die enkel toezien op forensische zorgaanbieders. Ten opzichte van de risicolijst 2023 is de belangrijkste wijziging dat de ZZP, EP en VPT risico’s zijn herzien en nader uitgewerkt. De risicolijst is een hulpmiddel en een gezamenlijke aanzet tot het benoemen, uitwerken en bereiken van beheersingsdoelstellingen binnen de forensische zorg. Het is één van de middelen die partijen inzetten in hun streven naar procesgerichte beheersing en ‘First Time Right’ en daarmee naar het zoveel mogelijk voorkomen van correcties achteraf. Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in het document en het Controleplan Forensische Zorg 2024.

De Excel versie van het document kan worden opgevraagd bij de financieel accountmanager van de zorgaanbieder.