Beleidskaders en -documenten

Op deze pagina staan (beleids-)kaders die relevant zijn voor de forensische zorg en forensische zorgaanbieders. Dit zijn zowel beleidskaders specifiek voor de forensisch psychiatrische centra (FPC’s), als ook (beleids-/handreikings-)kaders voor de overige forensische zorgaanbieders, maar bijvoorbeeld ook voor de indicatiestellers.