Richtlijn crisiscommunicatie Forensische Zorg

De richtlijn beschrijft handvatten ten behoeve van de samenwerking tussen
communicatieadviseurs van netwerkpartners binnen de forensische zorg op het gebied van externe communicatie. De meeste betrokken partijen hebben (crisis)communicatieplannen voor intern gebruik opgesteld. Hierin staan zaken als de communicatiestrategie, wie er in het crisiscommunicatieteam zit en praktische zaken. De richtlijn heeft geen invloed op de werkwijze van de crisisorganisatie van de individuele instelling.