Ketensamenwerking gemaximeerde tbs

Tbs met dwangverpleging kan voor maximaal vier jaar worden opgelegd, tenzij sprake is van een misdrijf welke is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen (gewelds- of zedendelicten). In dat geval is er sprake van een tbs-maatregel welke voor onbepaalde tijd kan voortduren. Misdrijven waarbij de tbs gemaximeerd kan zijn, zijn o.a., diefstal zonder geweld, brandstichting zonder gevaar voor personen, stalking en bezit van kinderporno.

In de uitvoering van de gemaximeerde tbs-maatregel loopt het veld tegen verschillende complicaties aan. Tegelijkertijd blijft het belang van een tbs-maatregel die evenredig is aan de ernst van het gepleegde delict bestaan. Daarom zijn er tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen, de Reclassering, zorgaanbieders en het OM ketensamenwerkingsafspraken gemaakt om deze complicaties gezamenlijk aan te pakken. Deze ketensamenwerkingsafspraken richten zich globaal op onderstaande punten:

- Vooraf meer alertheid op de mogelijkheid van de titel "gemaximeerde tbs" (en de combinatie met een GVM)

- Meer denken in trajecten

- Meer ketenregie en tijdige samenwerking

Op deze pagina vindt u alle beschikbare documenten die ondersteunend zijn bij de uitvoering van de ketensamenwerkingsafspraken. 

Als u vragen heeft over deze ketensamenwerking maak dan gebruik van het DIZ contactformulier.