Plaatsingsbeleid tbs

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) plaatst ter beschikkinggestelden (tbs) met dwangverpleging op basis van herkomst en bestemming in de kliniek die het dichtst bij zijn of haar woonplaats ligt. Redenen om hiervan af te wijken zijn bijvoorbeeld contra-indicaties ten aanzien van slachtoffers of een crimineel netwerk in de regio van herkomst, specialismen als Longstay/ extreem vlucht- en beheersgevaarlijke (EVBG)/verstandelijk gehandicapt (VG)/ vreemdelingen, beschikbare capaciteit in de kliniek in de regio van herkomst.

Door regionale plaatsing ontstaat gemakkelijker aansluiting in de zorgketen (aan de voor- en achterkant) en is continuïteit van zorg makkelijker en beter te realiseren. Voor wat betreft de tbs, bij bijvoorbeeld omzettingen/hervattingen en overgang naar proefverlof, transmuraal verlof, voorwaardelijke beëindiging tbs biedt een doorlopend traject in de eigen regio alleen maar voordelen. Ook het sociale netwerk van de tbs-gestelde kan eerder bij de behandeling betrokken worden, wat in het kader van resocialisatie en continuïteit van zorg wenselijk is.