Forensisch psychiatrisch toezicht

Forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) is een samenwerkingsmodel gericht op de veilige en verantwoorde uitstroom van ter beschikking (tbs) gestelden in onze maatschappij. 

Reclasseringsorganisaties en forensische psychiatrische centra werken intensief samen en trekken ook lang gezamenlijk op bij deze veilige en verantwoorde uitstroom van tbs-gestelden naar de samenleving. De reclassering is vroeg betrokken bij de resocialisatie en (oude) behandelaren blijven lang betrokken bij de terugkeer in de samenleving van hun cliënten.

Fpt is uitgegroeid tot hét samenwerkingsmodel voor de samenwerking tussen behandelaren, begeleiders en de diverse reclasseringsorganisaties. Voor zowel de terbeschikkingstelling met dwangverpleging als de terbeschikkingstelling met voorwaarden is een fpt-model ontwikkeld en vastgelegd. De werkwijze hoeft echter niet voorbehouden te zijn tot deze twee titels, maar kan ook bij andere strafrechtelijke titels worden toegepast.