Handreiking informatie-uitwisseling forensische zorg

Veel professionals hebben (direct of indirect) te maken met uitwisseling van gegevens over justitiabele met professionals van andere organisaties. Het doel van deze handreiking is om duidelijkheid te scheppen over welke informatie moet worden uitgewisseld. Deze handreiking is een gemeenschappelijk naslagwerk voor de organisaties die een rol hebben in de forensische zorgketen en richt zich op de uitwisseling van gegevens over de justitiabele tussen verschillende organisaties.