Congres tbs & recht

Sinds 2013 vindt terugkerend het congres tbs&recht plaats. Met de belangrijkste partijen rondom het opleggen en de tenuitvoerlegging van de tbs worden knelpunten in de tenuitvoerlegging benoemd en van mogelijke oplossingsrichtingen/acties voorzien. Deze punten worden vastgelegd in een manifest. De knelpunten en acties worden aangepakt met de zittende magistratuur, het openbaar ministerie, de advocatuur en de reclassering. Het manifest is een gezamenlijk initiatief van de Forensische Psychiatrische Centra (FPC) en de divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI). Alle partners hebben de overtuiging dat de tbs een waardevol systeem is om te behouden en hebben het doel het vertrouwen in de tenuitvoerlegging van de tbs-maatregel waar mogelijk te vergroten.

Het volgende congres vindt plaats op 8 december 2023. Onderwerpen deze dag zijn onder andere de uitdagingen waar de sector voor staat zoals capaciteit, arbeidsmarkt en technologie.