Inloopuurtje hardheidsclausule

De divisie ForZo/JJI organiseert een inloopuurtje over de hardheidsclausule 2025. Dit is voor zorgaanbieders die in kalenderjaar 2025 een raamovereenkomst met ForZo/JJI zullen hebben voor de levering van Tbs en/of Overige forensische zorg die wordt bekostigd via ZPM/ZZP. In dit inloopuurtje wordt het proces over de wijze waarop zorgaanbieders een beroep kunnen doen op de hardheidsclausule uitgelegd en wordt de planning hiervoor nader toegelicht.

Het inloopuurtje wordt georganiseerd op dinsdag 30 juli a.s. van 14.00 tot 15.00 uur en vindt digitaal plaats. Vanwege de vakantieperiode wordt het inloopuurtje ook gehouden op dinsdag 3 september a.s. van 14.00 tot 15.00 uur en is uitsluitend bedoeld voor zorgaanbieders die de eerste mogelijkheid niet kunnen bijwonen.

Voor het inloopuurtje moeten zorgaanbieders zich aanmelden, dit kan voor het inloopuurtje van 30 juli tot 24 juli en voor het inloopuurtje van 3 september tot 28 augustus via HardheidsclausuleFZ@dji.minjus.nl. Een link volgt enkele dagen voor het inloopuurtje.

Zorgaanbieders die voornemens zijn een beroep te doen op de hardheidsclausule moeten hiervoor een documentenset invullen. Deze documentenset kan worden aangevraagd bij de divisie ForZo/JJI en dit kan eveneens via bovenstaand mailadres. De documentenset zal uiterlijk in week 31 van 2024 worden toegezonden. De divisie ForZo/JJI adviseert zorgaanbieders om tijdig te starten met het invullen van de documentenset. Aanvragen om in aanmerking te komen voor de hardheidsclausule moeten uiterlijk op 1 oktober 2024 bij de divisie ForZo/JJI ingediend zijn.