Zorginkoop en Financiering

De Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI, onderdeel van DJI) is verantwoordelijk voor de inkoop, de financiering en de kwaliteit van alle forensische zorg in een strafrechtelijk kader.

Voor de contractering van forensische zorg zijn voorwaarden en procedure(s) opgesteld. In het jaar waarin de huidige contracten aflopen, start de inkoopprocedure een paar maanden voor de contractering van zorg voor (het) daaropvolgende ja(a)r(en).

Nieuwe inkoopstrategie

De nieuwe inkoopstrategie van DJI is gebaseerd op ‘landschapsgericht aanbesteden’: De markt wordt niet langer alleen gesegmenteerd naar de zorginhoud maar er wordt ook gekeken naar het soort aanbieder, waardoor zoveel mogelijk aanbieders zich specifiek herkennen in de gestelde zorgvraag. Op dit moment worden de aanbestedingsprocedures afgerond met als structureel resultaat: rechtmatige meerjarencontracten die zien op inkoop van (overige) FZ, inclusief de zorg in het kader van TBS met dwangverpleging.
De divisie ForZo/JJI heeft ervoor gekozen om de forensische zorg in vier aanbestedingsprocedures in te kopen. Waarbij de eerste procedure in het voorjaar van 2022 is gestart en in april 2023 met nieuwe contracten is afgerond en de andere drie procedures in november 2023 worden afgerond. De adviesfunctie voor aanbesteding heeft in de reorganisatie van ForZo/JJI een structurele plek gekregen.

Handboek Forensische Zorg

In het Handboek Forensische Zorg staat informatie over het stelsel van forensische zorg en de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners.