Klinische zorg

Klinische zorg is zorg waarbij een cliënt is opgenomen in een behandelvoorziening. Cliënten verblijven in een forensische voorziening en krijgen behandeling voor de aandoening die zij hebben. Binnen de klinische zorg zijn er verschillende verblijfssoorten. Een verblijfssoort is een combinatie van het niveau van beveiliging en verblijfsintensiteit. De beveiliging zijn de eisen die worden gesteld aan het gebouw, bijvoorbeeld de hoogte van de omheining. We kennen vier verschillende beveiligingsniveau’s van zeer laag tot zeer hoog. De verblijfsintensiteit zegt iets over de hoeveelheid aanwezig personeel per bed/plaats. Raadpleeg voor een toelichting de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Vrijheidsbenemende of -beperkende maatregelen.