Nieuws

 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Inloopuurtje 3 augustus 2022 vervalt Hierbij de mededeling dat het inloopuurtje van 3 augustus 2022 komt te vervallen. Er zijn op dit moment geen onderwerpen die in een breder verband met de zorgaanbieders gedeeld kan worden. Voor overige vragen kan contact opgenomen worden met uw financieel adviseur of uw zorginkoper.

  Nieuwsbericht
  03-08-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Inloopuurtje Woensdag 29 juni heeft er een ‘inloopuurtje’ plaatsgevonden waarbij zorgaanbieders de mogelijkheid hadden om vragen te stellen rondom allerlei lopende zaken binnen de divisie ForZo/JJI. Tijdens deze sessie kwamen veel vragen naar boven welke verwerkt zijn in de vorm van een ‘Vraag en Antwoord’ module op de website. Deze sessie is opgenomen, zodat ook de zorgaanbieders die niet...

  Nieuwsbericht
  19-07-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Aanvullend ZPM-liquiditeitsvoorschot Zorgaanbieders die nog niet in staat zijn succesvol ZPM-declaraties in te dienen, kunnen een aanvullend liquiditeitsvoorschot aanvragen. De aanvraag moet ingevuld worden in bijgevoegd format en kan worden ingediend bij bedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl.  De aanvragen worden getoetst door de financieel adviseurs van de zorgaanbieders, waarbij onder meer...

  Nieuwsbericht
  18-07-2022
 • Verantwoording Q2 geleverde ZPM-zorg

  Op dit moment zijn veel aanbieders nog niet in de gelegenheid om ZPM-facturen in te dienen. Om deze reden vraagt de divisie ForZo/JJI ook voor het 2e kwartaal (Q2) op basis van het UPM een verantwoording op bij de zorgaanbieders die ZPM zorg leveren. Deze informatie is voor de divisie nodig om een beeld te krijgen van de uitputting van het macrokader. In de nieuwsflits van 8 juni 2022 is...

  Nieuwsbericht
  21-06-2022
 • Inloopuurtje 22 juni 2022 verplaatst naar 29 juni 2022

  Het inloopuurtje van 22 juni 2022 wordt verplaatst naar een week later, woensdag 29 juni. Het inloopuurtje start om 13:00 uur en duurt tot 14:00 uur. Onderwerpen zijn de Q2 aanlevering van zorgaanbieders en berichtenverkeer voor ZZP en EP. Ook komt ZPM aan bod en kunnen zorgaanbieders diverse vragen stellen. Deelnemen kan via de teamslink: Click here to join the meeting 

  Nieuwsbericht
  21-06-2022
 • ZPM-verantwoording Q2 over de periode januari t/m juni (nvt op ZZP/EP/VPT)

  De kwaliteit en tijdigheid van de aangeleverde ZPM-verantwoordingen over de periode Q1 waren niet van voldoende kwaliteit om voor de divisie Forzo/JJI een juist beeld te kunnen vormen over de uitputting van het macrokader. Om die reden wordt voor de Q2 aanleveringen de periode januari t/m juni opgevraagd bij de zorgaanbieders. Tevens besteedt de divisie Forzo/JJI meer aandacht aan de kwaliteit...

  Nieuwsbericht
  08-06-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2021 - Deadline 1 juni 1. Resultaten schoningsfase en fase 2Zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2021 moeten verantwoorden, hebben in maart en april de kans gehad hun gegevens in te dienen in CTM. Alle ingediende gegevens zijn beoordeeld en...

  Nieuwsbericht
  24-05-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Nieuwe release van IFZO  Volgende 2 berichtenstromen live! In het kader van administratieve lastenverlichting is DJI sinds enige tijd bezig met het inrichten van gedigitaliseerde informatiestromen rondom de plaatsing van FZ-cliënten bij zorginstellingen. Dit vervangt de oude (handmatige) werkwijze door een werkwijze met digitale berichtuitwisseling.Op 18 mei 2022 is daarin een belangrijke...

  Nieuwsbericht
  18-05-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

    Inloopuurtje 11 mei 2022 vervalt Hierbij de mededeling dat het inloopuurtje van 11 mei 2022 komt te vervallen. Er zijn op dit moment geen onderwerpen die in een breder verband met de zorgaanbieders gedeeld kan worden. Er wordt op dit moment hard gezocht naar een oplossing omtrent de retourinformatie vanuit FCS. Indien hier meer over bekend is zal dit via een nieuwsflits worden gedeeld.  De...

  Nieuwsbericht
  11-05-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Deadline alle DBBC-declaraties Alle DBBC-declaraties van alle contractjaren dienen vóór 8 mei 2022 door de divisie ForZo/JJI te zijn ontvangen en goedgekeurd. Declaraties die na deze datum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. Er is voor deze datum gekozen vanwege groot onderhoud aan het DJI netwerk in de periode 26 april 18:00 uur tot 02 mei 09:00 uur a.s. waarover...

  Nieuwsbericht
  25-04-2022

Pagina's