Nieuws

 • Nieuwsflits Marktconsultatie eerste bijeenkomst

  Op 13 april 2017 vond de eerste bijeenkomst van de marktconsultatie DJI 2017 plaats. Na een presentatie over de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 gingen de deelnemers uiteen in twee groepen. De belangrijkste gevolgen van de wijziging zijn de punten Gelijke behandeling (alle afspraken zijn gelijk voor nieuwe en bestaande aanbieders) en Transparantie (openbaar aanbesteed onder de totale markt). In...

  Nieuwsbericht
  21-04-2017
 • Aankondiging wijziging aanbesteding 2018

  Afgelopen jaar is een wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in werking getreden. Het verlichte regime dat van toepassing was op de inkoop forensische zorg is komen te vervallen. Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Het betekent een andere aanpak van de inkoopprocedure dan u uit voorgaande jaren gewend bent. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om in te kopen op basis van individuele...

  Nieuwsbericht
  07-04-2017
 • Aankondiging marktconsultatie 2017

  Ook in 2017 vindt een marktconsultatie plaats om het forensisch werkveld te betrekken bij de laatste ontwikkelingen betreffende de inkoop van forensische zorg voor 2018. Hiertoe zullen een aantal bijeenkomsten en een online marktconsultatie worden georganiseerd in samenwerking met GGZ Nederland, Federatie Opvang en VGN. Deze brancheorganisaties zullen zorgdragen voor de selectie van een...

  Nieuwsbericht
  24-03-2017
 • Declaraties ZZP/EP over 2016

  In het declaratieprotocol Forensische Zorg zijn de afspraken en controles beschreven die aan de declaratie van geleverde ZZP en EP zorg zijn verbonden. Hierin staat onder meer dat de declaraties per maand ingediend moeten worden en uiterlijk binnen 18 dagen van de volgende maand.   Daarnaast is in dit declaratieprotocol het volgende opgenomen in artikel 2.6.3. Termijn voor jaarafsluiting:...

  Nieuwsbericht
  17-03-2017
 • Vrije callronde KFZ van start!

  Onlangs startte de vrije callronde van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Elke professional binnen het forensische werkveld krijgt hiermee de kans om namens hun zorginstelling een projectvoorstel in te dienen bij het Programma Kwaliteit Forensische Zorg, zonder restricties op het onderwerp.   In dit overzicht kunt u lezen hoe de Programmacommissie van KFZ de voorstellen beoordeelt, welke eisen...

  Nieuwsbericht
  24-02-2017
 • Formele afwikkeling overeenkomsten Forensische Zorg 2017

  De formele afronding met betrekking tot de inkoop 2017 is vertraagd. De verwachting is dat de formele afwikkeling op elk moment start. Medio week negen zullen de eerste overeenkomsten via ForZa worden verstuurd. Nadat u de overeenkomst via ForZa heeft ontvangen is het verzoek deze  zo spoedig mogelijk 2-zijdig te laten ondertekenen en via ForZa weer retour sturen.

  Nieuwsbericht
  24-02-2017
 • Facturatie ZZP/EP

  Gelet op het bovenstaande stelt de divisie ForZo/JJI de ZZP/EP zorgaanbieders (alleen voor de zorgaanbieders met een Overeenkomst OFZ regulier of een Meerjarige overeenkomst) in staat om alvast te kunnen factureren zonder 2-zijdig getekend contract. De divisie ForZo/JJI opent hiervoor alvast de betreffende contractnummers in het Facturatie Controle Systeem (FCS).   Echter dienen zij wel zo...

  Nieuwsbericht
  24-02-2017
 • Aanpassing artikelen Overeenkomst 2017 (DBBC)

  In de overeenkomst 2017 zijn twee wijzigingen aangebracht in artikel 10 en 12 ten opzichte van de modelovereenkomst. Deze wijzigingen in  Artikel 10  (OFZ regulier en Meerjarig) en Artikel  12 (FPK inkoop TBS) gaan over voorschot, zekerheidsstelling en alternatieve zekerheidsstelling. Deze  wijziging is toegepast omdat hiermee voor partijen inzichtelijk wordt hoe de bevoorschotting...

  Nieuwsbericht
  24-02-2017
 • Meervoudig onderhandse procedure (MOH) voor zorgexperimenten Volledig Pakket Thuis (VPT)

  De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties zes zorgexperimenten in drie verzorgingsgebieden (Noord Nederland, Midden Nederland en Zuid Nederland) voor. Het doel is in de komende twee jaar (2017-2019) uit te zoeken of de in-door-uitstroom vanuit behandelklinieken en RIBW-instellingen naar zelfstandig wonen (inclusief de aansluiting na het...

  Nieuwsbericht
  17-02-2017
 • Aanpak problematiek verwarde personen

  DJI wil samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie (DGSenB) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gericht een bijdrage leveren aan een sluitende aanpak voor de problematiek van verwarde personen in gemeenten. Voor met name dat deel van deze groep waarin recidiverisico een rol speelt, zet de divisie ForZo/JJI een pilot op in drie regio's. Deze pilot heeft tot doel het...

  Nieuwsbericht
  17-02-2017

Pagina's