Nieuws

 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Uiterste aanleverdatum zorgdeclaraties via FCS Wegens de jaarafsluiting ontvangen zorgaanbieders over de declaraties die uiterlijk 23 december om 18:00 uur via FCS zijn ingediend een retourbericht. Hierna worden de declaraties tot 2 januari niet meer in behandeling genomen. Zorgaanbieders hebben wel nog steeds de mogelijkheid in de tussenliggende periode declaraties in te dienen, maar...

  Nieuwsbericht
  05-12-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  ZPM verantwoording Q4 In eerdere nieuwsflitsen stond dat de UPM van Q4 zal afwijken van de voorgaande kwartalen. In de nieuwe versie van de UPM zijn er 2 kolommen bijgevoegd, namelijk het strafrechtketennummer (SKN) en plaatsingsbesluitnummer (PBN). Het uitgangspunt voor het invullen van de UPM zal dus niet meer slechts de prestatie zijn, maar de unieke combinatie van SKN - PBN - prestatie. In...

  Nieuwsbericht
  30-11-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Eindverantwoording ZPM (Q4) De Q4 verantwoording is voor de divisie ForZo/JJI van groot belang voor de jaarafsluiting. In de nieuwsflits van 22 september heeft de divisie Forzo/JJI aangekondigd dat er wegens de jaarafsluiting en accountantscontrole van DJI extra informatie benodigd is in de ZPM Q4 verantwoording. Deze extra informatie bestaat uit het toevoegen van het SKN en...

  Nieuwsbericht
  14-11-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Horizontaal Toezicht Forensische Zorg treedt toe tot landelijke overlegstructuur Horizontaal Toezicht Zorg De forensische zorgsector wordt toegevoegd aan de landelijke overlegstructuur Horizontaal Toezicht (HT) Zorg. Op 2 november is dat tijdens de kennisdag Horizontaal Toezicht feestelijk gemarkeerd door de overhandiging van ‘de vlag’ aan Edo de Vries, Algemeen Directeur bij de Pompestichting...

  Nieuwsbericht
  10-11-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Nieuwe organisatiestructuur per 31 oktober 2022 Het afgelopen jaar heeft de divisie ForZo/JJI voorbereidingen getroffen voor een wijziging van de interne organisatiestructuur. Deze wijziging is per 31 oktober 2022 ingegaan. De aanleiding voor de wijziging van de organisatiestructuur is het beter willen laten aansluiten van de sturing binnen de divisie op de vele ontwikkelingen in het veld...

  Nieuwsbericht
  03-11-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Inloopuurtjes 26 oktober en 7 december Zoals eerder gecommuniceerd in de nieuwsflits vinden er dit jaar zogenaamde ‘inloopuurtjes’ plaats, waarbij er vragen kunnen worden gesteld over lopende zaken of nieuwe ontwikkelingen. Voor dit jaar staan er nog twee gepland, op woensdag 26 oktober en woensdag 7 december. Voor deze momenten was er al een bestaande Teams-link, welke vervangen wordt door...

  Nieuwsbericht
  21-10-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Kwaliteitskader Forensische Zorg opgenomen in register Vorige week heeft het Zorginstituut besloten om het Kwaliteitskader Forensische Zorg op te nemen in het openbaar Register van het Zorginstituut. Het kwaliteitskader beschrijft de geldende norm voor hoogwaardige forensische zorg in Nederland. Het doel is om alle betrokkenen helderheid en richting te geven en om het continu ontwikkelen van de...

  Nieuwsbericht
  04-10-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Verlenging contract OFZ en tbs (tot en met niveau 3) De aanbesteding voor nieuwe contracten voor de Overige forensische zorg en Tbs (tot en met niveau 3) loopt momenteel. Deze contracten zullen ingaan per 1 januari 2024. De huidige contracten hebben een looptijd tot en met 31 december 2022. Om de periode tot 1 januari 2024 te overbruggen maakt DJI gebruik van de tweede (en laatste) mogelijkheid...

  Nieuwsbericht
  30-09-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  ZPM-verantwoording Q3  De divisie ForZo/JJI heeft over de eerste twee kwartalen van 2022 een verantwoording opgevraagd voor de geleverde ZPM zorg omdat de ZPM facturatie niet volledig op gang was gekomen. Voor het 3e kwartaal (Q3) zal de divisie ForZo/JJI wederom een ZPM verantwoording (UPM) opvragen vanwege de onvolledigheid van de ZPM facturatie. Deze informatie is nodig voor uitputting van...

  Nieuwsbericht
  22-09-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Inloopuurtje 3 augustus 2022 vervalt Hierbij de mededeling dat het inloopuurtje van 3 augustus 2022 komt te vervallen. Er zijn op dit moment geen onderwerpen die in een breder verband met de zorgaanbieders gedeeld kan worden. Voor overige vragen kan contact opgenomen worden met uw financieel adviseur of uw zorginkoper.

  Nieuwsbericht
  03-08-2022

Pagina's