Nieuws

 • Uitnodiging Conferentie forensische zorg

  Op 26 september wordt de Conferentie ‘Veiligheid door Zorg’ georganiseerd. Bijgaand vindt u de uitnodiging met een link naar het inschrijfformulier. Geachte heer, mevrouw, De forensische zorgsector staat voor kwalitatief goede zorg én de veiligheid van patiënten, medewerkers en de samenleving. Continu wordt gewerkt aan verdere kwaliteitsverbetering. Binnen de forensische zorg heeft u wellicht...

  Nieuwsbericht
  17-09-2019
 • Aankondiging financiële bijeenkomst

  De divisie ForZo/JJI is voornemens om op dinsdag 15 oktober as. een financiële bijeenkomst te verzorgen. Wij willen hiervoor graag vooraf de belangstelling peilen. Wilt u aan de divisie ForZo/JJI aangeven of u hiervoor belangstelling hebt. U kunt uiterlijk tot woensdag 25 september reageren via het volgende e-mailadres: BedrijfsvoeringForZo@dji.minjus.nl. Na een inventarisatie worden de locatie...

  Nieuwsbericht
  17-09-2019
 • Wijziging proces aanlevering Q2 ook van toepassing voor Q3 (alleen DBBC)

  De mogelijkheid die DBBC zorgaanbieders hebben gekregen om de tussentijdse verantwoording Q2 eerder aan te leveren, geldt ook voor de tussentijdse aanlevering Q3 . Iedere DBBC zorgaanbieder krijgt de mogelijkheid om zijn tussentijdse DBBC verantwoording voor 17 oktober aan te leveren. Dit is eerder dan in de tijdsplanning van de handleiding Bekostiging en Verantwoording is opgenomen. De divisie...

  Nieuwsbericht
  17-09-2019
 • Vaststelling efficiencykorting DBBC 2015/2016

  De Divisie ForZo/JJI gaat op korte termijn het bedrag bepalen van de efficiencykorting over het deel van de DBBC’s die in 2015 gestart zijn en doorlopen naar zorgjaar 2016. Hierover ontvangen de zorgaanbieders met een DBBC-contract uiterlijk 31 oktober a.s. separaat een brief via FORZA. In de ‘Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2013-2017’ is met GGZ Nederland afgesproken om de bezuiniging...

  Nieuwsbericht
  09-09-2019
 • Planning Verdiepingsdiagnostiek en VPT

  De planning voor de SAS-procedures is aangepast. De gewijzigde planning vindt u hieronder terug. Omschrijving Datum Publicatie aanbestedingsdocument + bijlagen 2020 Dinsdag 1 oktober 2019 Uiterlijk indiening schriftelijke vragen n.a.v. het beschrijvend document 2020-2021 Dinsdag 15 oktober 2019 om uiterlijk 12.00 uur Schriftelijke beantwoording van vragen (publicatie Nota van Inlichtingen op...

  Nieuwsbericht
  09-09-2019
 • Uitkomst belangstellingsregistratie VPT

  Op 15 mei 2019 hebben wij u uitgenodigd kenbaar te maken of uw belangstelling heeft in deelname aan het zorgexperiment Volledig Pakket Thuis. Op grond van de binnengekomen reacties, is gebleken dat er grote belangstelling is. Een mooie mix van ruim 51 zorginstellingen (grote GGz-instellingen en instellingen voor Beschermd en Begeleid Wonen) door geheel Nederland.   Noord Nederland Midden...

  Nieuwsbericht
  20-08-2019
 • Publicatie berichtenstandaard ten behoeve van DBBC verantwoording 2020

  Per 1 januari 2020 is het niet langer mogelijk de financiële verantwoording  via het portaal FORZA in te dienen. Alleen voor de afwikkeling van de eindverantwoordingen 2019 blijft deze mogelijkheid bestaan. De door de zorgaanbieder gerealiseerde DBBC-productie verloopt met ingang van de eerste verantwoording  van 2020 via het Berichtenverkeer van VeCoZo. Deze manier van informatie uitwisseling...

  Nieuwsbericht
  31-07-2019
 • Erratum en gids Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie 2019

  Een erratum en een aangepaste gids zijn gepubliceerd op www.forensischezorg.nl met betrekking tot de Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2019. De reden hiervan is dat er wijzigingen zijn doorgevoerd voor de zorgsetting FPC. In de tekst over de zorgsetting FPC was een aantal fouten geconstateerd (waaronder het per abuis toevoegen van indicator 2) die om directe...

  Nieuwsbericht
  31-07-2019
 • Denk jij mee over de arbeidsmarktaanpak forensische zorg?

  De druk op de forensische zorg is de afgelopen jaren toegenomen. Er is een tekort aan goed geschoold en ervaren personeel en de administratieve lasten in de sector zijn te hoog. In de Meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021 hebben het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV), GGZ Nederland, de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), de Federatie Opvang (FO) en de RIBW...

  Nieuwsbericht
  16-07-2019
 • Informatie over Besluit forensische zorg beschikbaar

  Het Besluit forensische zorg (Bfz) regelt de nadere uitwerking van de Wet forensische zorg die op 1 januari 2019 in werking is getreden. De inhoud van het Bfz en de onderliggende Regeling forensische zorg (Rfz) brengt een aantal wijzigingen met zich mee. Een paar belangrijke wijzigingen zijn: De plaatser verstrekt afschriften van rapportages uit het persoonsdossier aan de zorgaanbieder ten...

  Nieuwsbericht
  08-07-2019

Pagina's