Verblijfszorg

Verblijfszorg is bedoeld voor mensen die niet (meer) zelfstandig kunnen wonen vanwege langdurige psychiatrische, verslavingsproblemen of een verstandelijke beperking. Bij verblijfszorg ontvangen cliënten persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding en verblijf. Cliënten wonen in een woonvoorziening, bijvoorbeeld in een beschermde woonvorm.
Raadpleeg voor een toelichting de website van de Nederlandse Zorgautoriteit.