Declaratieprotocol Zorgprestatiemodel

Sinds 1 januari 2022 is een nieuwe productstructuur, het Zorgprestatiemodel (ZPM) geïntroduceerd voor zowel de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) als de forensische zorg (FZ). Vanaf die datum wordt de geleverde FZ  geregistreerd en gefactureerd in prestaties vanuit het ZPM. In dit document staan de eisen voor de facturatie/declaratie die betrekking hebben op de prestaties zoals opgenomen in het ZPM.