Zorgaanbod

Forensische zorg is geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en verstandelijk gehandicaptenzorg die onderdeel is van een (voorwaardelijke) straf of maatregel. Forensische zorg wordt meestal door de rechter opgelegd als onderdeel van een straf en/of maatregel aan iemand met een psychische/psychiatrische stoornis of verstandelijke beperking, die een strafbaar feit heeft gepleegd. Forensische zorg beweegt zich op het snijvlak van twee werelden: die van het strafrecht en die van de zorg. Voor vrijwel alle forensische zorg geldt dat het Specialistisch Inkoop Centrum van de divisie Forensische zorg/Justitiële Jeugdinrichtingen dit inkoopt bij particuliere zorgaanbieders.