Programma Bestuurlijke Agenda Forensische Zorg

Dit project is 1 oktober 2023 beëindigd

In het najaar van 2021 startte het implementatieprogramma van de Bestuurlijke Agenda Forensische Zorg van DJI. Tot het programma behoorden zeven projecten, waarvan de resultaten allemaal apart en in onderlinge samenhang bijdroegen aan de doelstellingen van de bestuurlijke agenda van de forensische zorg.  De doelen waren het verbeteren van de kwaliteit van de forensische zorg, sturen op doelmatigheid en doeltreffendheid in de forensische zorg en het versterken van de ketensamenwerking.  Het programma richt zich op de samenhang en samenwerking tussen de projecten én met het veld. 

Zeven projecten

  1. Inkoopstrategie
  2. Kwaliteitskader forensische zorg
  3. Ketenregie
  4. Vernieuwing Ifzo
  5. Trajectindicaties
    Het invoeren van trajectindicaties is te complex gebleken. Daarom is het landeliijke project Trajectindicaties in december 2022 stopgezet.
  6. Grip op capaciteit