Forensische zorgtitels

Forensische zorg wordt meestal door een rechter opgelegd. De forensische zorgtitel is de bekostigingsgrondslag voor vergoeding door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Er zijn 24 forensische zorgtitels: 21 strafrechtelijke titels, twee vormen van forensisch psychiatrisch toezicht (fpt) en de voorgenomen indicatiestelling van de reclassering. De laatste titel kan onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden om een verdachte zorg te bieden voordat er sprake is van één van de strafrechtelijke titels.

Het Ministerie van JenV bekostigt forensische zorg nadat een indicatie is gesteld en justitiabele geplaatst is op basis van een plaatsingsbrief. Uitzondering hierop is de titel ‘plaatsing t.b.v. een Pro Justitia rapportage’ (art. 196 Sr). Hiervoor wordt geen indicatie gesteld en het Openbaar Ministerie (OM) plaatst de justitiabele in één van de in de wet aangewezen instellingen. Financiering vindt plaats door zowel OM (verblijf) als Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (onderdeel van DJI) diagnostiek en onderzoek.

Tbs met dwangverpleging en pro-justitia rapportage

 1. tbs met dwangverpleging (art. 37a en 37b Wetboek van Strafrecht)
 2. tbs met proefverlof  (art. 51 Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden)
 3. bevel voorlopige verpleging (art. 509i Wetboek van Strafvordering)
 4. bevel aanhouding (art. 509h Wetboek van Strafvordering)

Zorg als voorwaarde bij beslissing rechter, OM of Kroon

 1. voorwaardelijke beëindiging van de verpleging van overheidswege (art. 38j Wetboek van Strafrecht)
 2. tbs met voorwaarden (art.38a Wetboek van Strafrecht)
 3. voorwaardelijke veroordeling (art. 14a Wetboek van Strafrecht)
 4. schorsing voorlopige hechtenis met voorwaarden (art. 80 Wetboek van Strafvordering)
 5. sepot met voorwaarden (art. 167 Wetboek van Strafvordering)
 6. strafbeschikking met aanwijzing (art. 257a Wetboek van Strafvordering)
 7. voorwaardelijke invrijheidstelling met bijzondere voorwaarden (art. 6:2:10 Wetboek van Strafvordering)
 8. voorwaardelijke gratieverlening (Gratiewet en art. 558 Wetboek van Strafvordering
 9. zelfstandige gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (art. 38z Wetboek van Strafrecht / art.38ab Wetboek van Strafrecht)

Zorg in het kader van Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT)

 1. FPT proefverlof
 2. FPT voorwaardelijke beëindiging

Zorg in detentie, tijdens tenuitvoerlegging vrijheidsstraf of ISD-maatregel

 1. overbrenging vanuit Gevangeniswezen naar psychiatrisch ziekenhuis (art. 15 Penitentiaire beginselenwet)
 2. overbrenging vanuit Gevangeniswezen voor hulpverlening (art. 43 Penitentiaire beginselenwet)
 3. plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (art. 38p Wetboek van Strafrecht) (art. 38m Wetboek van Strafrecht jo art. 44b-44q Penitentiaire maatregel)
 4. plaatsing in een instelling voor stelselmatige daders met voorwaarden  (art. 38p Wetboek van Strafrecht)
 5. penitentiair programma met zorg  (art. 5 Penitentiaire maatregel)
 6. interne overplaatsing naar penitentiair psychiatrisch centrum in het gevangeniswezen (art. 15 Penitentiaire beginselenwet)
 7. poliklinische verrichtingen door de GGZ in het gevangeniswezen (art. 42 Penitentiaire beginselenwet)

Diagnostiek

 1. plaatsing vanwege pro-justitia rapportage (art. 196 Wetboek van Strafvordering317 Wetboek van Strafvordering)

Zorg zonder strafrechtelijke titel

 1. voorgenomen indicatiestelling

In uitzonderlijke gevallen kan 3RO zorg indiceren, terwijl er nog geen sprake is van een strafrechtelijke titel. In dat geval is er sprake van een voorgenomen indicatiestelling. Dit is de bekostigingsgrondslag voor de indicatiestelling.