Financiering forensische zorg

​​​​​​Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) bekostigt de forensische zorg, verslavingszorg en zorg voor verstandelijk gehandicapten die deel uitmaakt van een (voorwaardelijke) straf of maatregel of de tenuitvoerlegging daarvan, dan wel een andere strafrechtelijke titel.

Regelingen

Verantwoordingsdocumenten 2022

Doelmatigheidsinstrument

Toelichting en bijzonderheden bekostiging

Voor de zorg die wordt geleverd aan de doelgroep zijn er bijzonderheden, die vermeld zijn bij het juridisch kader