Financiering forensische zorg

​​​​​​Het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) bekostigt de forensische zorg, verslavingszorg en zorg voor verstandelijk gehandicapten die deel uitmaakt van een (voorwaardelijke) straf of maatregel of de tenuitvoerlegging daarvan, dan wel een andere strafrechtelijke titel.

Regelingen

Verantwoordingsdocumenten 2023

Verantwoordingsdocumenten 2022

Zorgaanbieders dienen jaarlijks via FiZZa de volgende informatie aan te leveren in het kader van de eindverantwoording (ZZP/EP/VPT en/of ZPM):

  • Tekenblad (verstrekt door ForZo/JJI in FiZZa)
  • Vragenlijst AO/IC (zie link ‘Verantwoordingsdocumenten’ op website)
  • Voor instellingen met Tbs-zorg: format Tbs-specifieke informatie (verstrekt door ForZo/JJI per mail).

Daarnaast communiceert ForZo/JJI jaarlijks of er een accountantsverklaring aangeleverd dient te worden (zie link ‘Accountantsprotocol’ op website).

Doelmatigheidsinstrument

Toelichting en bijzonderheden bekostiging

Voor de zorg die wordt geleverd aan de doelgroep zijn er bijzonderheden, die vermeld zijn bij het juridisch kader