Systemen Zorginkoop en Financiering

CTM

Het inkoopproces bij forensiche zorg verloopt via CTM Solution.

Fizza

Het verantwoordingsproces verloopt via het online Zaaksysteem voor DJI Forensische Zorg FiZZa. In dit portaal delen zorgaanbieder en Forzo/JJI hun communicatie.