Declaratieprotocol Forensische Zorg Facturatie ZZP's en Extramurale Parameters 2023

Vanaf 1 januari 2016 worden de ZZP’s en extramurale parameters in de forensische zorg gedeclareerd op clientniveau. In dit document worden afspraken en controles beschreven die onlosmakelijk aan die declaratie zijn verbonden.