Informatiesystemen voor de forensische zorg

Binnen de forensische zorg maken we gebruik van diverse informatiesystemen.

Indicatiestelling en plaatsing

Ifzo

Voor het hele proces van het invoeren van een indicatiestelling tot en met plaatsing bij een gecontracteerde zorginstelling, die beschikt over een passend zorgaanbod, maken we gebruik van het Informatiesysteem Forensische Zorg (Ifzo).

MITS

Het Monitoring Informatiesysteem Terbeschikking Stelling (MITS) bevat gegevens over terbeschikkinggestelden (tbs’ers). Deze gegevens zijn nodig voor de administratieve en juridische processen rond de verpleging van de tbs’ers.

Digitalisering plaatsing

Vanaf 1 januari 2024 verloopt het berichtenverkeer in het proces van aanmelden en plaatsen digitaal. Zie digitalisering plaatsing voor meer informatie.

Zorginkoop en financiering

Het inkoopproces verloopt via het informatiesysteem van Complete Tender Management (CTM) solution.

Het verantwoordingsproces verloopt via het online Zaaksysteem voor DJI Forensische Zorg Fizza. In dit portaal delen zorgaanbieder en Forzo/JJI hun communicatie.

Berichtenstandaard

De berichtstandaarden Declaratie forensische zorg en Verantwoording forensische zorg (zie VeCoZo en Vektis) voorzien in gestandaardiseerde berichten voor het verantwoorden en factureren van forensische zorg.