Standaardenbeheer

Op verschillende punten in de processen van de Forensische Zorg werken de DJI-partijen en zorgaanbieders met elkaar samen en wisselen zij informatie met elkaar uit. Hierbij maken ze gebruik van standaarden die de aard en de wijze van de informatie-uitwisseling voorschrijven.

Het betreft informatie-uitwisseling rondom:

  • Aanmelding en plaatsing van justitiabelen
  • Financiele verantwoording
  • Declaratie van geleverde zorg

Op de volgende pagina’s is alle informatie beschreven die voor het standaardenbeheer in de FZ (SFZ) op die verschillende punten van belang is. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op bovengenoemde pagina’s of neem contact op met Teun Oosterbaan via t.oosterbaan@dji.minjus.nl of 06-53584222.