Kwaliteitskader Indicatiestelling Forensische Zorg (KKIFZ) vastgesteld

Tijdens een feestelijke ceremonie is in maart dit jaar het Kwaliteitskader Indicatiestelling Forensische Zorg (KKIFZ) officieel ondertekend door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), de reclassering (3RO), het gevangeniswezen/vreemdelingenbewaring (GW/VB) en het Ministerie van JenV. Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap in de verdere professionalisering en samenwerking binnen de forensische zorg.

Het KKIFZ geeft een duidelijke richtlijn voor de gewenste kwaliteit van de indicatiestelling, het proces en de professionele indicatiesteller, en beschrijft hoe de betrokken organisaties deze kwaliteit waarborgen. Tijdens het ontwikkelingsproces hebben NIFP, 3RO, GW/VB en JenV intensief samengewerkt en veel van elkaar geleerd. Hoewel er verschillen zijn in onder andere de gebruikte instrumenten tussen de verschillende indicatiestellende partijen, is er een gedeeld doel. Namelijk een zorgvuldig afgewogen en onafhankelijke vaststelling van gepaste zorgintensiteit en beveiligingsniveau voor de betrokkene.

Er gaat al veel goed in de huidige indicatiestellingen. Met dit nieuwe kader wordt ingezet op verdere verbetering van samenwerking en kwaliteit.

Het NIFP heeft een kwaliteitsrol gekregen in het nieuwe kwaliteitskader. Dit houdt in dat zij verantwoordelijk zijn voor deskundigheidsbevordering en een trekkersrol hebben in het onderhoud en de evaluatie van het kader. Daarnaast zal de directeur van het NIFP jaarlijks overleg voeren met de bestuurders van 3RO en GW/VB om de implementatie te bespreken. Het NIFP is trots op het vertrouwen dat door 3RO en GW/VB in de organisatie wordt gesteld en kijkt uit naar de voortzetting van deze waardevolle samenwerking.

Het kwaliteitskader kunt u hieronder downloaden en lezen.