Kwaliteitskader Indicatiestelling Forensische Zorg

In het Kwaliteitskader Indicatiestelling Forensische Zorg (KKIFZ) beschrijven we een standaard van de kwaliteit van de indicatiestelling en versterken we het principe van continu verbeteren. Daarnaast bevordert het KKIFZ dat de
indicatiestelling datgene bevat wat gebruikers nodig hebben.