Facturatieafspraken voorbereiding zorgmachtiging 2024

Op 1 januari 2020 zijn de Wvggz en de schakelbepaling artikel 2.3 Wfz in werking getreden. Het ontbreken van financiering van de voorbereiding van de zorgmachtiging vanuit detentie is één van de knelpunten die tijdens de implementatie is gesignaleerd.

Aangezien een structurele oplossing voor dit knelpunt niet snel te organiseren leek, zijn er voor 2020 en 2021 - in afstemming met de Nederlandse GGZ, het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - afspraken over tijdelijke financiering gemaakt.
Ook voor 2022, 2023 en 2024 is nog geen structurele oplossing gevonden. Daarom heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid besloten ook voor die jaren de tijdelijke werkwijze te continueren, met een vertaling naar het ZPM. Op de website van ForZo/JJI staan de facturatieafspraken voorbereiding zorgmachtiging 2024, die tot stand zijn gekomen in afstemming met de Nederlandse GGZ. De link naar dit document wordt ook gedeeld via de Nieuwsbrief van de Nederlandse GGZ, om zo ook de niet gecontracteerde zorgaanbieders te bereiken.