Regionale bijeenkomsten n.a.v. kwaliteitsverslagen

Alle aangeleverde kwaliteitsverslagen zijn door het team kwaliteit van de divisie ForZo/JJI gelezen. Hierbij was de leidraad het KKFZ. De focus lag op het krijgen van inzicht in hoe de organisatie inhoud wil geven aan de implementatie van het KKFZ op basis van het meerjarenplan.

Naar aanleiding van de kwaliteitsverslagen organiseert de divisie regionale bijeenkomsten. Het doel van de bijeenkomst is o.a. best practices te delen, elkaar te ontmoeten en met elkaar het gesprek te voeren over de kwaliteit van zorg. De bijeenkomsten zijn gepland op 4 december 2023 en zijn online. De persoonlijke uitnodigingen volgen binnenkort. Hieronder de indeling van de tijdsblokken per regio:


Maandag 4 december 2023:

09:00 – 11:00 Regio Zuid-West en Zuid-Oost
12:00 – 14:00 Regio Midden en Noord-West
15:00 – 17:00 Regio Noord-Oost

Eindrapportage prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2022
De definitieve resultaten van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie over verslagjaar 2022 zijn bekend. De eindrapportage met daarin de resultaten van verslagjaar 2022 is geplaatst op de website (Prestatie-indicatoren forensische psychiatrie | Kaders van de forensische zorg | Forensische zorg).