Berichtenstandaarden eindverantwoording forensische zorg voor ZPM

In een nieuwsbericht van 22 september stond dat de eindverantwoordingen 2023 over door de instelling geleverde zorgprestaties van het zorgprestatiemodel (ZPM) moeten worden aangeleverd via de nieuwe berichtenstandaarden FZ813  en FZ814.

Afgelopen periode is contact geweest met de ketenpartners over de aanpassingen in alle betrokken IT systemen. De impact is groter dan aanvankelijk gedacht werd. Daarom is besloten dat het voor 2023 niet haalbaar is. De aanlevering van de eindverantwoording 2023 zal net zoals die over 2022 plaatsvinden via de uniforme productie monitor (UPM).

DJI zal zich samen met de ketenpartners verder voorbereiden op de implementatie van de berichtenstandaarden FZ813 en FZ814. Daartoe zal DJI met de betrokken partijen in gesprek gaan om te bepalen op welke manier de verantwoordingen in 2024 en verder aangeleverd moeten worden.  

Mochten zorgaanbieders vragen hebben over het eindverantwoordingsbericht, dan kunnen zij contact opnemen met hun financieel accountmanager.