ZPM-verantwoording Q3 2023 deadline 31 okt 2023 (geen ZZP/EP/VPT)

Omdat de ZPM-declaraties januari t/m september 2023 beperkt of nog niet (volledig) ontvangen zijn, is door de divisie ForZo/JJI geen zicht op de uitputting van het macrokader. Om inzicht te krijgen in de geleverde zorg van januari t/m september 2023, verzoekt de divisie Forzo/JJI alle zorgaanbieders die ZPM-zorg leveren de productie Q3 aan te leveren. De wijze van uitvraag is gebaseerd op de Uniforme Productie Monitor (UPM) van Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse GGZ. Ieder perceel moet afzonderlijk worden ingevuld en worden geüpload in Fizza en bevat de geleverde zorg januari t/m september 2023. De ZPM-verantwoordingen Q3 dienen uiterlijk 31 oktober volledig te zijn ingevuld en in Fizza te zijn geüpload in de Q3 2023 zaak. Uitsluitend de toegestuurde UPM (Excel-bestand) kan gebruikt worden voor de Q3 aanlevering.

Zorgaanbieders worden verzocht, indien mogelijk, de verantwoording reeds eerder vanaf 15 oktober aan te leveren in Fizza.

Mochten er naar aanleiding van bovenstaande vragen zijn, dan kunnen zorgaanbieders contact opnemen met hun financieel contactpersoon bij de divisie ForZo/JJI.