Systemen voor indicatiestelling en plaatsing

De organisaties binnen de forensische zorg maken gebruik van  informatiestystemen ter ondersteuning van het hele proces van indicatiestelling tot en met de plaatsing van een cliënt.