Klinische zorg

Nadat het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) een indicatiestelling afrondt, zoekt de Divisie Individuele Zaken (DIZ, onderdeel van DJI) de best passende zorg. De zorgaanbieder ontvangt de aanmeldbrief met de indicatiestelling. Ook wordt contact opgenomen met de zorgaanbieder voor de zogenoemde warme overdracht.

De zorgaanbieder heeft vervolgens vijf werkdagen om de justitiabele te accepteren en dit terug te koppelen aan de plaatser. Een uitzondering op de responstijd van vijf werkdagen is toegestaan wanneer de zorgaanbieder niet beschikt over voldoende kwalitatief en/of volledig materiaal waardoor geen onderbouwd besluit genomen kan worden. De termijn van vijf werkdagen kan dan maximaal worden opgerekt tot maximaal tien werkdagen. Wanneer de zorgaanbieder de justitiabele heeft geaccepteerd verstuurt de DIZ de plaatsingsbrief met als bijlage de indicatiestelling en de brondocumenten naar de zorgaanbieder.

Voordat er overgegaan kan worden tot een daadwerkelijke plaatsing moet er een forensische zorgtitel zijn. De DIZ heeft aansluitend op de ingangsdatum van de forensische zorgtitel de best passende zorg geregeld, of overbruggingszorg, volgens de termijnen van het plaatsingsbeleid.