Nieuws

 • Inloopuurtje ZPM

  Woensdag 15 december vond het vierde ‘inloopuurtje’ plaats waarbij zorgaanbieders de mogelijkheid hadden om vragen te stellen rondom het Zorgprestatiemodel en verlengingen van de raamovereenkomsten 2022. Tijdens deze sessie kwamen veel vragen welke verwerkt zijn in de vorm van een ‘Vraag en Antwoord’ module op de website. Deze sessie is ook opgenomen, zodat ook de zorgaanbieders die niet...

  Nieuwsbericht
  13-01-2022
 • Voorfinanciering start Zorgprestatiemodel (ZPM)

  Bij aanvang van het Zorgprestatiemodel (ZPM) is een aantal zorgaanbieders nog niet direct in staat om ZPM-declaraties succesvol in te dienen bij de divisie ForZo/JJI. Hierdoor zal, afhankelijk van het moment waarop ZPM declareren mogelijk is, mogelijk een oplopende liquiditeitsbehoefte ontstaan. Om hier aan tegemoet te komen heeft de divisie ForZo/JJI de volgende regeling getroffen: Het...

  Nieuwsbericht
  27-12-2021
 • Update handreiking zorgvraagtypering fz

  In oktober is de handreiking zorgvraagtypering fz gepubliceerd. In deze handreiking was een aantal tabellen nog niet (volledig) gevuld, gezien de lopende onderzoeken. Inmiddels zijn deze onderzoeken afgerond, en daarmee is er ook een update gekomen op de bestaande handreiking. Enkele aanvullingen omvatten de omschrijvingen voor de risk levels van geweldsrecidive, cutoff scores van verschillende...

  Nieuwsbericht
  27-12-2021
 • Landelijke risicolijst FZ 2022 als basis voor procesgerichte verantwoording en horizontaal toezicht

  In het bestuurlijk akkoord: “meerjarenovereenkomst Forensische Zorg 2018-2021”, zijn afspraken gemaakt over het verminderen van de administratieve lasten. Als eerste stap is door een werkgroep een kader ontwikkeld voor de mogelijkheid tot procesgerichte benadering bij de materiële controle vanaf 2020. Vervolgens is in 2020/2021 een pilot uitgevoerd om ook horizontaal toezicht vanaf 2022...

  Nieuwsbericht
  22-12-2021
 • Instructie verkrijgen zorgtrajectnummers FZ

  Tijdens het inloopuurtje dat plaatsvond op 10 november 2021 werd de vraag gesteld of er een handleiding kon worden opgesteld voor zorgaanbieders over het verkrijgen van zorgtrajectnummers in de FZ voor lopende plaatsingen. Inmiddels is gewerkt aan een dergelijke instructie en deze is bij de nieuwsflits toegevoegd als bijlage. De instructie beschrijft dat de gegevens van zorgtrajecten voor...

  Nieuwsbericht
  21-12-2021
 • Accountantsprotocollen Forensische Zorg 2021 en vragenlijsten AO/IC 2021

  De divisie ForZo/JJI heeft de accountantsprotocollen voor het boekjaar 2021 gepubliceerd. De doorgevoerde aanpassingen ten opzichte van het boekjaar 2020 zijn verlichtend voor de controlewerkzaamheden van de externe accountant. Naast enkele tekstuele aanpassingen zijn de volgende (belangrijkste) wijzigingen doorgevoerd, namelijk: Door de overgang van DBBC-systematiek naar het Zorgprestatiemodel...

  Nieuwsbericht
  21-12-2021
 • Veldafspraken ZPM van kracht

  Alle twaalf veldpartijen in het programma Zorgprestatiemodel hebben de veldafspraken ondertekend. De bestuurlijke afspraken gelden vanaf 1 januari 2022.  De veldpartijen hebben deze afspraken gemaakt om het zorgprestatiemodel zo goed mogelijk te laten werken. De afspraken zijn voor iedereen in sector van toepassing. De NZa verwijst in de regelgeving naar de veldafspraken. De veldafspraken...

  Nieuwsbericht
  21-12-2021
 • Gids prestatie-indicatoren Forensische psychiatrie verslagjaar 2022

  In de nieuwflits van november  stond dat de indicatorengids 2022 later gepubliceerd zou worden. De indicatorengids is inmiddels gereed en gepubliceerd op de website, deze staat hier. Door de invoering van het zorgprestatiemodel en de bijkomende knelpunten die eventueel van toepassing zijn bij de aanlevering van de cijfers zal de eerste aanlevering eenmalig voor het verslagjaar 2022 vervallen....

  Nieuwsbericht
  21-12-2021
 • Rectificatie tarieven 2022

  Zorgaanbieders die een overeenkomst met de divisie ForZo/JJI hebben in het perceel Klinische Zorg en/of het perceel Ambulante Behandeling hebben enkele weken geleden via CTM het addendum of de addenda ontvangen op deze overeenkomst inclusief de relevante bijlagen. In de bijgevoegde Tarievenlijst 2022 is bij enkele toeslagen en overige prestaties abusievelijk een onjuiste declaratie-eenheid...

  Nieuwsbericht
  14-12-2021
 • Eindverantwoordingsperiode 2021 (ZZP / EP / DBBC)

  Op 1 januari 2022 start de eindverantwoordingsperiode 2021 voor de alle in 2021 gecontracteerde zorgaanbieders. In de eerste week van januari wordt er in FIZZA een zaak aangemaakt met daarin de facturatiegegevens over 2021. Vanaf 1 januari kan ook direct het verantwoordingsbericht (FZ811) ingediend worden. Hier hoeft niet mee gewacht te worden tot het facturatieoverzicht gereed staat. Ongeacht...

  Nieuwsbericht
  14-12-2021

Pagina's