Nieuws

 • ZPM-verantwoording Q2 over de periode januari t/m juni (nvt op ZZP/EP/VPT)

  De kwaliteit en tijdigheid van de aangeleverde ZPM-verantwoordingen over de periode Q1 waren niet van voldoende kwaliteit om voor de divisie Forzo/JJI een juist beeld te kunnen vormen over de uitputting van het macrokader. Om die reden wordt voor de Q2 aanleveringen de periode januari t/m juni opgevraagd bij de zorgaanbieders. Tevens besteedt de divisie Forzo/JJI meer aandacht aan de kwaliteit...

  Nieuwsbericht
  08-06-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2021 - Deadline 1 juni 1. Resultaten schoningsfase en fase 2Zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2021 moeten verantwoorden, hebben in maart en april de kans gehad hun gegevens in te dienen in CTM. Alle ingediende gegevens zijn beoordeeld en...

  Nieuwsbericht
  24-05-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Nieuwe release van IFZO  Volgende 2 berichtenstromen live! In het kader van administratieve lastenverlichting is DJI sinds enige tijd bezig met het inrichten van gedigitaliseerde informatiestromen rondom de plaatsing van FZ-cliënten bij zorginstellingen. Dit vervangt de oude (handmatige) werkwijze door een werkwijze met digitale berichtuitwisseling.Op 18 mei 2022 is daarin een belangrijke...

  Nieuwsbericht
  18-05-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

    Inloopuurtje 11 mei 2022 vervalt Hierbij de mededeling dat het inloopuurtje van 11 mei 2022 komt te vervallen. Er zijn op dit moment geen onderwerpen die in een breder verband met de zorgaanbieders gedeeld kan worden. Er wordt op dit moment hard gezocht naar een oplossing omtrent de retourinformatie vanuit FCS. Indien hier meer over bekend is zal dit via een nieuwsflits worden gedeeld.  De...

  Nieuwsbericht
  11-05-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Deadline alle DBBC-declaraties Alle DBBC-declaraties van alle contractjaren dienen vóór 8 mei 2022 door de divisie ForZo/JJI te zijn ontvangen en goedgekeurd. Declaraties die na deze datum worden ontvangen, worden niet meer in behandeling genomen. Er is voor deze datum gekozen vanwege groot onderhoud aan het DJI netwerk in de periode 26 april 18:00 uur tot 02 mei 09:00 uur a.s. waarover...

  Nieuwsbericht
  25-04-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Groot onderhoud DJI netwerkIn de avond en nacht van 13 op 14 mei voert de Justitiële ICT Organisatie (JIO) (voorheen bekend als SSC-I) tussen 18.00 en 06.00 uur groot onderhoud uit aan het DJI netwerk. Dit heeft in beperkte mate invloed op de DJI applicaties die gebruikt worden door de particuliere instellingen (o.a. MITS, JVS, IFZO). Voor de rijksklinieken heeft dit betrekking op alle...

  Nieuwsbericht
  20-04-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Publicatie aanbesteding Overige Forensische Zorg inclusief tbs-zorg beveiligingsniveau 3 De publicatie van de selectieleidraad en bijbehorende bijlagen, behorend tot de aanbesteding Overige Forensische zorg inclusief tbs-zorg beveiligingsniveau 3 is op 11 april 2022, verzonden aan Tender Electronic Daily (TED) en TenderNed en is onder nummer 295209 te vinden op CTM Solutions:LINK In de...

  Nieuwsbericht
  14-04-2022
 • Nieuwsflits Forensische Zorg

  Facturatieafspraken 2022 In de nieuwsflits van 13 januari jl. stond dat de facturatieafspraken 2022 voor de voorbereiding van zorgmachtigingen bij einde detentie zijn gepubliceerd op de website van ForZo/JJI met een link naar het betreffende document. Gebleken is dat in dat document nog niet de definitieve NZa-tarieven voor 2022 waren opgenomen, maar de tarieven uit de B-release. Inmiddels is...

  Nieuwsbericht
  31-03-2022
 • Facturatieafspraken voorbereiding zorgmachtiging 2022

  In de Nieuwsflits van 13 januari 2022 is onderstaand bericht gepubliceerd: Op 1 januari 2020 zijn de Wvggz en de schakelbepaling artikel 2.3 Wfz in werking getreden. Het ontbreken van financiering van de voorbereiding van de zorgmachtiging vanuit detentie is één van de knelpunten die tijdens de implementatie is gesignaleerd. Aangezien een structurele oplossing voor dit knelpunt niet snel te...

  Nieuwsbericht
  29-03-2022
 • Nieuwsbrief maart 2022

  Nieuwsbrief forensische zorg Drie à vier keer per jaar een update op hoofdlijnen over wat er speelt binnen de forensische zorg; dat is het doel van deze nieuwsbrief waarvan dit de eerste editie is. In deze nieuwsbrief is er onder andere  aandacht voor de nieuwe inkoopstrategie, het kwaliteitskader forensische zorg en het Zorgprestatiemodel. Ook is er een column over forensisch vakmanschap en...

  Nieuwsbericht
  29-03-2022

Pagina's