Nieuws

 • Marktconsultaties voor Verdiepingsdiagnostiek en Volledig Pakket Thuis vanaf heden op TenderNed

  Per 1 april 2021 beoogt de divisie ForZo/JJI de inkoop van zowel Verdiepingsdiagnostiek als Volledig Pakket Thuis af te ronden. In het kader van de voorbereiding van de inkoopstrategie van beide aanbestedingen, zijn de marktconsultaties vanaf heden beschikbaar op TenderNed.Het doel van deze consultaties is om informatie in te winnen om te bepalen hoe de divisie ForZo/JJI beide zorgproducten het...

  Nieuwsbericht
  27-08-2020
 • Stand van zaken Zorgprestatiemodel

  Binnen het programma Zorgprestatiemodel (ZPM) werkt DJI, samen met  andere partijen,  aan de voorbereidingen voor de invoer van het nieuwe bekostigingsmodel voor de ggz en fz per 1 januari 2022. De definitive besluitvorming over de invoerdatum ligt nu voor aan de Kamer. De prestatielijst is compleet. De bijbehorende tarieven worden de komende periode door de NZa berekend. Daarnaast werken de...

  Nieuwsbericht
  27-08-2020
 • Update Taskforce fz: STOP DE (INDIRECTE) TIJD!

  Administratieve lastenverlichting in de forensische zorg Een van de taken van de Taskforce forensische zorg in het kader van de meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018-2021 is het verlichten van de administratieve lasten. Daarom nemen GGNet en Fivoor deel aan een pilot om te stoppen met het schrijven van indirecte tijd. Door deel te nemen aan het experiment, dat samen met Dienst Justitiële...

  Nieuwsbericht
  27-08-2020
 • Publicatie berichtenstandaard t.b.v. Eindverantwoording 2020 (DBBC en/of ZZP/EP/VPT)

  Met het uitfaseren van FORZA per 15-9-2020 is het niet langer mogelijk om een eindverantwoording via deze applicatie aan te bieden. DJI heeft begin dit jaar het berichtenverkeer van VECOZO succesvol in gebruik genomen met betrekking tot de tussentijdse DBBC verantwoordingen.Vanaf nu wordt het berichtenverkeer ook ingezet ten behoeve van de eindverantwoording. In samenwerking met Vektis heeft...

  Nieuwsbericht
  19-08-2020
 • Voorfinanciering van DBBC- zorgkosten 2020

  De divisie ForZo/JJI zal ook een deel van de reeds geleverde DBBC-zorg in 2020 voorfinancieren op basis van 95% van de stand van het Onderhanden Werk inclusief NHC (OHW), zoals deze recent door de zorgaanbieder is verantwoord in de Q2 (stand per 30 juni) van de DBBC- verantwoording. Gelet op de bijzondere omstandigheden dit jaar wordt het uitstaande bedrag ter voorfinanciering niet verlaagd ten...

  Nieuwsbericht
  19-08-2020
 • Project Digitaliseren Plaatsing zoekt werkgroepleden

  Minder administratieve lasten en betere kwaliteit van gegevens: dat is het doel van het digitaliseren van de plaatsingsbrief forensische zorg en de daarop volgende administratieve uitwisseling van gegevens. In de huidige situatie van plaatsing van een justitiabele bij een zorginstelling voor forensische zorg gaat communicatie met DJI over die plaatsing veelal handmatig en ongestructureerd.Om...

  Nieuwsbericht
  19-08-2020
 • Doe mee!

  De DJI wil iedereen van harte uitnodigen om bij het project Digitaliseren Plaatsing betrokken te zijn. Aansluiten bij de werkgroep betekent het bijwonen van een maandelijkse (momenteel online) bijeenkomst en het uitvoeren van activiteiten waarover in de werkgroep afspraken worden gemaakt. De eerst volgende werkgroep is op 1 september 2020 (10:00 – 12:00 uur) Aanmelden voor de werkgroep kan bij...

  Nieuwsbericht
  19-08-2020
 • Let op: FORZA vanaf 15 september uit de lucht

  De divisie ForZo/JJI neemt vanaf 15 septembergaat afscheid van de applicatie FORZA. Dit betekent dat inloggen vanaf deze datum niet meer mogelijk is in FORZA. Dit heeft gevolgen voor alle zorgaanbieders. Zij moeten belangrijke documenten zelf veilig  gaanstellen. Dit kan door middel van het downloaden van de betreffende documenten uit FORZA. Alle zorgaanbieders hebben hier tot 15 september 2020...

  Nieuwsbericht
  11-08-2020
 • Aanmelding nieuwe online werkomgeving (vooralsnog alleen DBBC zorgaanbieders)

  Met het uitfaseren van FORZA als gezamenlijke werkomgeving van de divisie ForZo/JJI en haar zorgaanbieders gaat divisie ForZo/JJI met ingang van de derde verantwoordingscyclus (Q3-2020) over naar een nieuwe online werkomgeving. Het “live” gaan van deze omgeving zal begin september 2020 plaatsvinden. Hierover krijgen in eerste instantie alleen de DBBC zorgaanbieders zo spoedig mogelijk...

  Nieuwsbericht
  11-08-2020
 • Adresgegevens in Ifzo

  Naar aanleiding van contact tussen een gemeente en DJI/DIZ over een zorglocatie voor verblijfszorg in de betreffende gemeente die niet bekend was bij de zorginkoper en DIZ (plaatsingsverantwoordelijk), blijkt nu dat meerdere zorgaanbieders niet alle locaties in Ifzo hebben gezet. Dit is wel de afspraak zoals opgenomen in de raamovereenkomst die de zorgaanbieder heeft gesloten met divisie ForZo...

  Nieuwsbericht
  23-07-2020

Pagina's