Nieuws

 • Eindverantwoording 2020

  Start eindverantwoording 2020 Vanaf 18 januari wordt FiZZa open gesteld voor de eindverantwoording. Zorgaanbieders ontvangen een geautomatiseerd bericht wanneer voor hun organisatie de zaak beschikbaar is met daarin het overzicht met de in 2020 goedgekeurde facturatie.Alle niet goedgekeurde facturatie, het OHW en/of het ANG, moet via het berichtenverkeer wat via Vecozo verloopt worden...

  Nieuwsbericht
  14-01-2021
 • Volg de live webinar FZ 2021

  Op dinsdag 9 februari 13:00 - 14:30 is er een live webinar waarbij verschillende sprekers meer vertellen over het zorgprestatiemodel, horizontaal toezicht, FiZZa, materiële controle en meer.Na de live webinar zijn zorgaanbieders op de hoogte van de ins & outs en nieuwe ontwikkelingen rondom bovenstaande thema’s. Zorgaanbieders kunnen tijdens de live webinar tussentijds vragen stellen....

  Nieuwsbericht
  29-12-2020
 • Publicatie aanbesteding Volledig Pakket Thuis 2021

  Op woensdag 16 december 2020 zijn de aanbestedingsdocumenten en bijlagen gepubliceerd voor de aanbesteding Volledig Pakket Thuis 2021. Deze aanbesteding wordt via het digitale aanbestedingsplatform CTM uitgevoerd. De divisie ForZo/JJI bereidt in het kader van de innovatiebeleidsregel voor nieuwe zorgprestaties twaalf zorgexperimenten in zes verzorgingsgebieden voor. De raamovereenkomsten hebben...

  Nieuwsbericht
  18-12-2020
 • Voorbereidingen voor aanbesteding Verdiepingsdiagnostiek 2021

  De divisie ForZo/JJI heeft er voor de inkoop van Verdiepingsdiagnostiek (VD) voor gekozen om op basis van de procedure voor SAS-diensten een enkelvoudige onderhandse gunning voor te bereiden. Op basis van de uit de marktconsultatie verkregen informatie over hoe het zorgproduct het best ingekocht kan worden, zal ForZo/JJI daarom in januari gesprekken voeren met vooraf geselecteerde...

  Nieuwsbericht
  18-12-2020
 • Website gegevensuitvraag.nl offline per 1 januari 2021

  Vanaf 2021 moeten de data van de prestatie-indicatoren forensische psychiatrie via CTM aangeleverd worden. Dat is een nieuwe werkwijze. De laatste 8 jaren is er gewerkt met het dataportaal via de website gegevensuitvraag.nl. Deze website wordt per 1 januari 2021 offline gehaald, wat betekent dat zorgaanbieders dan niet meer bij eventuele oude gegevens kunnen komen.Mochten zorgaanbieders...

  Nieuwsbericht
  18-12-2020
 • Frequentie verantwoorden DBBC forensische zorg 2021 - handleiding bekostiging & verantwoording 2021 OFZ

  In de handleiding bekostiging & verantwoording 2020 OFZ staat dat de frequentie van verantwoorden van DBBC gerelateerde zorg met ingang van 2021 iedere maand moet plaatsvinden. Na bedachtzaam wegen en overleg met de werkgroep FVFZ is besloten om de frequentie van verantwoorden voor 2021 gelijk te houden aan de bestaande cyclus van verantwoorden in 2020, dat betekent: ieder kwartaal. De...

  Nieuwsbericht
  14-12-2020
 • Webinars zorgprestatiemodel

  Het zorgprestatiemodel is vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg. Onlangs organiseerde het landelijk programma zorgprestatiemodel drie webinars voor professionals: terugkijken kan via de site. 

  Nieuwsbericht
  14-12-2020
 • Voorlopige opgave meerkosten Covid-19

  In het kader van de Beleidsregel continuïteitsbijdrage en meerkosten in verband met de uitbraak van het SARS-CoV-2 virus (BR/REG-20157) is de divisie Forensische Zorg/Justitiële Jeugd Inrichtingen (verder ForZo/JJI) in samenwerking met de Nederlandse GGZ, Valente, VGN en het Leger des Heils tot een uitwerking gekomen. De uitwerking geldt voor alle forensische zorgaanbieders. De uitwerking is...

  Nieuwsbericht
  04-12-2020
 • Uiterste aanleverdatum zorgdeclaraties via FCS is 22 december a.s.

  Wegens de jaarafsluiting kunnen zorgaanbieders tot uiterlijk 22 december zorgdeclaraties aanbieden via FCS.Deze declaraties zullen dan voor de jaarwisseling worden afgehandeld en uitbetaald.Het systeem is gesloten voor declaraties vanaf 23 december 2020 en wordt weer opengesteld op 4 januari 2021.

  Nieuwsbericht
  04-12-2020
 • Tarieven 2021

  Via de open house procedure zijn de percelen “TBS Inkoop”, “Klinische Zorg”, “Ambulante Behandeling” en “Ambulante Begeleiding en Verblijfszorg” door de Divisie ForZo/JJI voor de jaren 2020 en 2021 ingekocht. De tarieven voor het tweede contractjaar 2021 zijn bekend en worden ingeregeld in de ICT systemen van de Divisie ForZo/JJI. Om zorgaanbieders voldoende gelegenheid te geven deze tarieven...

  Nieuwsbericht
  01-12-2020

Pagina's