Start gegevens uitvraag prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2024

Op maandag 3 juni aanstaande wordt de vragenlijst opengesteld voor zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2024 moeten verantwoorden. Dit vindt plaats in CTM. Instellingen die zich moeten verantwoorden zijn hierover, alsmede over welke zorgsetting(en), in januari 2024 geïnformeerd.

Hieronder de belangrijkste informatie over de eerste aanlevering van de PI FP. Let op: deze aanlevering geldt alleen voor de financieel genormeerde indicatoren (indicator 1 en 3).

1. Start gegevensuitvraag
Het proces rondom de eerste aanlevering over verslagjaar 2024 is als volgt:

  • Opening: 3 juni 2024 om 12:00 uur
  • Fase 1: de vragenlijsten voor de PI FP staan open voor de eerste aanlevering (peildatum 31 mei 2024)
  • Sluiting: 1 augustus 2024 om 23:59 uur

Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren.

2. Gebruik van KNAPP voor inhoudelijke vragen
Net zoals vorig jaar kunnen vragen en onduidelijkheden van inhoudelijke aard gesteld worden via KNAPP. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP (groep Forensische PI’s) worden door het EFP beantwoord.
Als een vraag niet door het EFP beantwoord kan worden, wordt deze vraag voorgelegd aan de voorbereidingsgroep doorontwikkeling prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. Indien een zorgaanbieder nog geen lid is van KNAPP, is het mogelijk te registreren via: https://efp.nl/knapp-registreren. Wanneer een zorgaanbieder zich geregistreerd heeft kan hij/zij lid worden van de groep “Forensische Pi’s” waarin het mogelijk is vragen te stellen en eerder gestelde vragen terug te lezen.

3. Technische ondersteuning CTM
Voor technische vragen over CTM kan contact opgenomen worden met de helpdesk van CTM. De helpdesk is te bereiken via helpdesk@ctmsolution.nl of op 020-6708500.