Resultaten schoningsfase + fase 2 prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie verslagjaar 2023

Zorgaanbieders die zich door middel van de prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna PI FP) over verslagjaar 2023 moeten verantwoorden, hebben in maart en april de kans gehad de gevraagde gegevens in te dienen in CTM. Alle ingediende gegevens worden beoordeeld en bevindingen worden, indien noodzakelijk, teruggelegd bij de zorgaanbieders in CTM voor vrijdag 3 mei. Aanstaande vrijdag 3 mei om 12:00 uur staan de vragenlijsten in CTM voor zorgaanbieders weer open. Aanbieders kunnen dan de definitieve aanlevering doen en tevens het Rapport van Feitelijke Bevindingen (hierna: RvFB) indienen in CTM. Aan het niet, onjuist of te laat aanleveren zitten financiële consequenties verbonden, zoals beschreven in de handleiding bekostiging en verantwoording.

Definitieve sluiting

De vragenlijsten sluiten definitief op 31 mei 2024 om 23:59 uur. Het RvFB moet dan tevens in CTM ge-upload zijn!
Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren.

Rapport van Feitelijke Bevindingen

Het RvFB moet uiterlijk 31 mei 2024 om 23:59 uur worden ge-upload in CTM.
De richtlijnen over het RvFB zijn opgenomen in het accountantsprotocol 2023, deze is te vinden op de website. Na de definitieve sluiting is het niet meer mogelijk om wijzigingen door te voeren.

Gebruik van KNAPP voor inhoudelijke vragen

Net zoals vorig jaar kunnen vragen en onduidelijkheden van inhoudelijke aard gesteld worden via KNAPP. KNAPP is een online platform en in beheer van het EFP. De vragen die gesteld worden op KNAPP (groep Forensische PI’s) worden door het EFP beantwoord.
Als een vraag niet door het EFP beantwoord kan worden, wordt deze vraag voorgelegd aan de voorbereidingsgroep doorontwikkeling prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie. Indien een zorgaanbieder nog geen lid is van KNAPP, is het mogelijk te registreren via: https://efp.nl/knapp-registreren. Wanneer een zorgaanbieder zich geregistreerd heeft kan hij/zij lid worden van de groep “Forensische Pi’s” waarin het mogelijk is vragen te stellen en eerder gestelde vragen terug te lezen.

Technische ondersteuning CTM

Voor technische vragen over CTM kunnen zorgaanbieders contact opnemen met de helpdesk van CTM. De helpdesk is te bereiken via helpdesk@ctmsolution.nl of op 020-6708500.