Herinnering aanleveren kwaliteitsverslag 31 mei 2024

Kortgeleden ontvingen zorgaanbieders via CTM een uitnodiging om het kwaliteitsverslag in te dienen. Het kwaliteitsverslag over het kalenderjaar 2023 moet uiterlijk 31 mei 2024 ingediend worden via CTM.  Het op tijd aanleveren van het kwaliteitsverslag is verplicht vanuit de raamovereenkomst.

Daarnaast is het verzoek het kwaliteitsverslag ook te publiceren op de website van de eigen organisatie.

In het kwaliteitsverslag komen minimaal de onderdelen terug, die zijn benoemd in het Kwaliteitskader Forensische zorg onder pijler 5 kwaliteitsaspect 7.1.2c. Het kan zijn dat het kwaliteitsverslag integraal onderdeel is van een ander kwaliteits-of jaarverslag. In dat geval moeten de onderdelen van deze pijler 5 herkenbaar en expliciet benoemd worden. Mocht er hulp nodig zijn bij het  schrijven van het kwaliteitsverslag, dan kunnen zorgaanbieders het format kwaliteitsverslag van het EFP raadplegen: https://kwaliteitskaderfz.nl/goede-voorbeelden/format-kwaliteitsverslag, de handreiking (Handreiking kwaliteitsverslag Kwaliteitskader Forensische Zorg (KKFZ) | Handleiding | Forensische zorg), het format kwaliteitsverslag vanuit het EFP (Format kwaliteitsverslag - KwaliteitskaderFZ)  en de best practices van andere zorgaanbieders: Goede voorbeelden - KwaliteitskaderFZ.