Proces aanlevering eindverantwoording 2023 ZZP/EP/VPT en ZPM open in Fizza

In Fizza zijn voor alle zorgaanbieders zaken aangemaakt voor de aanlevering van de eindverantwoording (Q4). In het geval zorgaanbieders zowel ZPM-zorg als ZZP/EP/VPT-zorg leveren zijn er twee zaken aangemaakt waarin zij de betreffende verantwoordingsgegevens gedurende het proces kunnen aanleveren.

Voor de geleverde ZPM-zorg begint het proces met het uploaden van de totale ZPM-productie van 2023 per contract per UPM in Fizza in de aangemaakte ZPM-eindverantwoordingszaak. De UPM Q4, die om technische reden niet bij dit bericht kan worden gevoegd, is reeds separaat aan zorgaanbieders gemaild en moet hiervoor gebruikt worden.

Voor de geleverde ZZP/EP/VPT-zorg in 2023 begint het proces met het aanleveren van de nog niet gefactureerde zorg op 31 december 2023 (ANG) via berichtenverkeer in FCS. Ook de in december 2023 gefactureerde ZZP/EP/VPT-omzet waarover geen retourbericht is ontvangen in 2023 moet opgenomen worden in het ANG. Deze aanlevering wordt automatisch doorgezet naar de zaak in Fizza.

Zorgaanbieders moeten uiterlijk op 15-2-2024 een goedgekeurde aanlevering hebben gedaan. Het verzoek aan zorgaanbieders is om z.s.m. te beginnen met het aanleveren van bovengenoemde gegevens zodat er bij bevindingen nog tijd is om eventuele correcties uit voeren en een nieuwe aanlevering te doen.