Correcties onjuistheden in berekeningen doelmatigheid

Sinds 2021 zijn er voor aanbieders van forensische behandelzorg doelmatigheidsinstrumenten, waaronder die voor doorstroming in de klinische setting. Tijdens het doorontwikkelen van dit doelmatigheidsinstrument bleek dat in de berekening van de normen 2021 en 2022, én in de bonus-malusberekening 2021, ondanks alle controles toch onjuistheden zaten.

Deze onjuistheden hebben in beperkte mate effect gehad op de normen die afgelopen jaren gebruikt zijn en de daarbij behorende berekening(en) van de bonussen en malussen.

Het rekenen met onjuiste gegevens is niet gewenst, maar het met terugwerkende kracht (volledig) herstellen van de normen ook niet omdat in dat geval de spelregels met betrekking tot deze jaren achteraf nog bijgesteld zouden worden.

Met een vertegenwoordiging van het veld vanuit de werkgroep Doelmatigheid en de branchepartij NGGz is afgestemd dat:

  • De gepubliceerde normen voor 2021 en 2022 blijven gehandhaafd, ondanks dat ze onjuist zijn.
  • De bonus-malus berekening voor 2021, op basis van de gerealiseerde afschaalbewegingen in 2021, wordt gecorrigeerd. Zorgaanbieders ontvangen hier een brief over.
  • De bonus-malus berekening voor 2022, op basis van de gerealiseerde afschaalbewegingen in 2022, wordt binnenkort uitgevoerd. Zorgaanbieders ontvangen een brief zodra alle zorgaanbieders gereed zijn met het factureren van contractjaar 2022.

Normen 2023 en 2024

De normen 2023 zijn gepubliceerd op de website.

De normen 2024 worden bepaald op basis van het doorontwikkelde model dat het afgelopen jaar tot stand gekomen is in een samenwerking van de divisie ForZo/JJI en een vertegenwoordiging van het veld in de werkgroep Doelmatigheid. Dit model toetst de divisie ForZo/JJI eerst bij een externe partij voordat de normen voor 2024 gepubliceerd worden. Deze toetsing wordt met gefingeerde data uitgevoerd, zodat er niets terug te herleiden is naar (afzonderlijke) zorgaanbieders.

Mochten zorgaanbieders vragen hebben over bovenstaande, dan kunnen zij contact opnemen met hun financieel adviseur bij de divisie ForZo/JJI.