Planning inregelen facturatie voor 2024

Voor het indienen van de facturen voor 2024 is de planning als volgt.

De komende  weken worden de gegevens zoals de factuurreferentienummers (de nummers waarmee de zorgaanbieder de geleverde zorg over 2024 factureert) en de tarieven voor 2024 in CTM ingevoerd. Zodra deze gegevens zijn ingevoerd, is dit onder het contract van de zorgaanbieder in CTM zichtbaar en kunnen zorgaanbieders deze informatie inregelen in hun eigen systemen. Deze gegevens zijn eind januari beschikbaar.

Om facturatie voor 2024 mogelijk te maken, is er een aantal technische aanpassingen in de systemen van ForZo/JJI noodzakelijk. Pas wanneer deze aanpassingen zijn doorgevoerd, kan er gefactureerd worden over 2024. Een separaat bericht hierover volgt later in een nieuwsflits.