Vertraging versturen boetebrieven prestatie-indicatoren forensische psychiatrie verslagjaar 2022

Elk jaar worden medio oktober de eventuele boetebrieven uitgestuurd naar aanleiding van de aangeleverde cijfers omtrent de prestatie-indicatoren. Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van de omzet inclusief de transitieprestatie in de productievaststellingsbrief (verder uitgewerkt in de Handleiding Bekostiging en Verantwoording 2022). De hoogte van het boetebedrag voor de zorgaanbieder wordt berekend op basis van de productievaststellingsbrief van het betreffende verslagjaar over de gerealiseerde omzet ZPM, en/of ZZP’s en/of EP’s.

Dit jaar wordt voor het eerst met het ZPM gewerkt in plaats van de DBBC’s. Dit heeft vertragingen opgeleverd in het facturatieproces over 2022, wat maakt dat de boetebedragen nog niet vastgesteld kunnen worden. De boetebrieven zullen om deze reden dit jaar later verstuurd worden.