Berichtenverkeer FZ-plaatsingen v2 live!

Met ingang van vandaag bevindt het digitale plaatsingsbericht zich in een nieuwe fase. Vanochtend is een nieuwe versie van de standaard live gegaan, de versie 2.0.

Naast enkele kleine wijzigingen zitten hier twee belangrijke verbeteringen in:

  1. DJI stuurt in de aanmeldings- en plaatsingsberichten ook de indicatiestelling mee. Hierdoor hoeft de zorgaanbieder deze niet meer apart uit IFZO op te halen, maar is die direct beschikbaar.
  2. Zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om eerder gedane start- en einde zorg meldingen te corrigeren of in te trekken. Dit is behulpzaam als er de eerste keer iets mis is gegaan.

Voor goed gebruik van het berichtenverkeer is de factsheet voor de start zorg melding vernieuwd en is er een nieuwe factsheet voor de einde zorg melding opgesteld. Hierin is op hoog detailniveau beschreven wat de verwachtingen zijn voor het melden van de start- en de einde zorg, en de ondersteuning daarvan door het berichtenverkeer. Zie spelregel 4 en 5 op Bedrijfsregels | Kennis delen | Forensische zorg.

Vanaf heden stuurt DJI berichten uit in de v2; op berichten die DJI reeds in v1.2 heeft uitgestuurd, kan nog met v1.2 worden gereageerd.

Anders dan gebruikelijk in andere sectoren, hanteert DJI geen tijdelijke freeze om de overgang van de ene versie naar de andere te faciliteren. De verwachting is dat alles ononderbroken door kan lopen.
Mochten er vragen zijn omtrent de werking van berichten, dan kunnen zorgaanbieders contact opnemen met FB IFZO op ifzo@dji.minjus.nl. Voor inhoudelijke vragen over de plaatsingen kunnen zorgaanbieders contact opnemen met de plaatsingsverantwoordelijke.

De overgang naar de v2.0 is een belangrijke mijlpaal in het project Digitalisering plaatsen. Het is een volgende stap naar verbetering van procesondersteuning, verlichting van administratieve lasten en verbetering van de datakwaliteit in de FZ. Daarnaast stelt het zorgaanbieders die voor 1/1/2024 nog aan willen sluiten, een goede opstap daarnaartoe.

DJI wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen, hartelijk bedanken voor alle inspanningen en uitnodigen om betrokken te blijven bij verder gaande verbeteringen.