Afronding Programma Bestuurlijke Agenda Forensische Zorg

Na twee jaar is het implementatieprogramma Bestuurlijke Agenda Forensische Zorg (BAFZ) afgerond en zijn resterende werkzaamheden overgedragen binnen DJI.

Schema Bestuurlijke Agenda Forensische Zorg
Beeld: ©Forensische zorg

Tot het programma behoorden zeven projecten, waarvan de resultaten allemaal apart en in onderlinge samenhang moesten bijdragen aan de doelstellingen van de bestuurlijke agenda van de forensische zorg. De bestuurlijke agenda is van de ketenpartners samen en aan DJI was de uitdaging om een aantal onderdelen te implementeren. Zo zijn een nieuwe inkoopstrategie en een Kwaliteitskader forensische zorg ontwikkeld, waarmee de divisie ForZo/JJI beter in staat wordt om te kunnen sturen op capaciteit en kwaliteit in de forensische zorg. Bij DIZ is gewerkt aan een dashboard Grip op capaciteit, waarmee veel meer inzicht is gekomen in de capaciteitsontwikkelingen binnen de forensische zorg, met als doel beter te kunnen sturen op de capaciteit.

Van sommige projecten bleek het niet haalbaar om binnen de looptijd van het programma tot concrete resultaten te komen. Zo is het project Trajectindicaties stopgezet, plaatsing FBW in één hand gepauzeerd, loopt er nog een ketenbusinessanalyse voor de IV-ondersteuning van de forensische zorg en is hoe ketenregie voor de forensische zorg kan worden ingericht nog niet uitgekristalliseerd. Er is veel bereikt, maar ook nog veel te doen. Nu de reorganisaties van DIZ en de divisie ForZo/JJI achter de rug zijn, zijn die divisies beter geëquipeerd om de uitdagingen en vervolgwerkzaamheden uit de bestuurlijke agenda aan te gaan. Deze grote inhoudelijke uitdagingen zijn door het programmateam met veel plezier samen met betrokkenen binnen DJI en met de ketenpartners opgepakt. Het programmateam dankt een ieder voor de waardevolle en soms ook spannende contacten daarin.

Meer informatie over de verschillende projecten van het implementatieprogramma BAFZ staat in de nieuwsbrief.