Berichtenstandaarden eindverantwoording forensische zorg voor ZPM

Vanaf 1 januari 2024 dienen de eindverantwoordingen over door uw instelling geleverde zorgprestaties betreffende het zorgprestatiemodel (ZPM) digitaal aangeleverd te worden. 

Hiervoor zijn door Vektis in opdracht van DJI de berichtenstandaarden FZ813 en FZ814 ontwikkeld.  Deze zijn inmiddels door Vektis gepubliceerd. Wij zullen de softwareleveranciers separaat hierover informeren.

 Deze berichtenstandaarden gelden ook voor de eindverantwoording over 2023 die zorgaanbieders begin 2024 via Vezoco indienen.

Mocht u naar aanleiding van het hierboven gestelde vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw financieel accountmanager.